כתיבה ופרסום של מאמרים איכותניים

קבוצת משנה במחקר איכותני

מנחה

ד"ר בוקק-כהן יערית

שעות המפגשים:

בשעות: 17:15-15:15 – קבוצת אחה"צ
במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשע״ט שישה מפגשים בימי ראשון (11.11.18, 23.12.18, 20.1.19, 3.3.19, 7.4.19, 26.5.19).

דמי הרשמה:

קבוצת משנה אחת: 500 ₪, שתי קבוצות משנה: 800 ₪

תיאור:

פרסום מאמרים נדרש כיום מכל אנשי סגל אקדמי. בקבוצה זו נדון בדרכים לכתיבה מיטבית של מאמרים איכותניים, החל משלב התכנון וכלה בשלב חשיפת המאמר לאחר פרסומו.
על פי צורכיהם של חברי הקבוצה יידונו נושאים כגון: הייחודיות בהכנת מאמרים איכותניים בהשוואה להכנת מאמרים כמותניים; כתיבת מאמרים בצוות כאתגר וכהזדמנות; שילוב מובאות וציטוטים בטקסט הפרשני; קישור נושאי המאמר לתאוריות מרכזיות בתחום הדעת של המחקר תוך התדיינות עם ספרות בתחום; סגנונות כתיבה חלופיים בפרקי המאמר השונים; ציון רפלקטיבי של מיקום החוקרים בשדה (positionality) ורצף הנכחתם; דילמת ה"ענווה" בניסוח מסקנות המאמר; בחירת כתב עת להגשה; התנהלות אל מול מערכות כתבי עת; התמודדות עם הכנת רביזיות; והגברת חשיפת המאמר לאחר פרסומו.
המפגשים ישלבו הצגות מאמרים של המשתתפים בשלבי עבודה שונים ודיון משותף בהם, ניתוח של מאמרים איכותניים שפורסמו והרצאות של המנחה.