סדנאות במחקר איכותני ובכתיבה אקדמית קיץ 2018

במהלך חודשים ספטמבר ואוקטובר יתקיימו במכון מופ"ת סדנאות מרוכזות בנות יום בנושאי מחקר איכותני וכתיבה אקדמית. הסדנאות מבקשות להקנות למשתתפים ידע תיאורטי, מתודולוגי ומעשי על היבטים שונים של המחקר האיכותני ועל כתיבה אקדמית. הסדנאות מיועדות לסטודנטים לתארים מתקדמים, לחוקרים מתחילים ולחוקרים ותיקים אשר מבקשים להרחיב את הידע שלהם בתחום. עוד הן מיועדות לחברים ותיקים וחדשים בקבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במהלך השנה האקדמית במכון מופ״ת.

סדנה במחקר כמותי למתקדמים חדש!

שימוש ברגרסיה לינארית בחקר החינוך (סדנה למתקדמים)

מנחה: מר עודד מקדוסי

מטרת הסדנה היא להקנות ידע ומיומנות לשימוש ברגרסיה לינארית בחקר החינוך. הסדנה תתמקד בכמה נושאים: רגרסיה פשוטה ורגרסיה מרובה; מודלים מקוננים; בדיקת התאמתו של המודל; משתנה דמה; קשרים לינאריים ולא לינאריים; אינטראקציות בין משתנים. דגש מיוחד יינתן להצגה ויזואלית של ממצאי הרגרסיה (בתרשימים ובלוחות). משתתפי הסדנה יתרגלו את הנושאים תוך שימוש בנתונים שלהם.
דרישות קדם: קורס בסיסי בסטטיסטיקה ובדיקת השערות; ידע בסיסי ב-SPSS.

הסדנה הסדנה תתקיים ביום חמישי, 11 באוקטובר 2018, בשעות 10:00–15:00 

עלות: 250 ₪

  • ההשתתפות בסדנאות מקנה גמול השתלמות למורים במוסדות להכשרת עו"ה- 6 שעות מבין 14 השעות הנדרשות כמינימום שנתי לצבירת גמול בשנת לימודים אחת. מכון מופ"ת ידווח על הזכאות כ"נושאים בהכשרת מורים".
  • פתיחת הסדנה מותנית במספר הנרשמים