פרסי הוקרה של מרכז TEC

מצביעים על ייחודו ומשקפים את ההערכה לפעילות הלימודית השיתופית המתקיימת בו.

 

בשנת 2018 זכה מרכז TEC בפרס ירושלים לאחדות ישראלבמעמד נשיא המדינה – הסרטון.

בשנת 2013 זכו המייסדות בפרס שר החינוך על יוזמה פדגוגית שחוללה שינוי בהכשרת מורים:
 
וכן זכה מרכז TEC בשנת 2013 בפרס המיזם המצטיין בכנס סכנין – אורנים: