איך לייצר עבור התלמידים שלנו תחושה של שליטה (ולמה זה חשוב במיוחד בימים של חוסר ודאות)?

על השאלה הזו עונה ד”ר רועי בן מנחם, מנהל תכנית “ראשית”, בכתבה מיוחדת למגזין הגיע זמן חינוך כחלק מסדרה בתחום מחנכות הכיתה.

https://www.edunow.org.il/article/4352

תפריט
אפשר לעזור?