כנסים וימי עיון

אודותינו

במסגרת הפעילויות של מכון מופ"ת מתקיימים ימי עיון וכנסים לאורך שנת הלימודים, העוסקים בסוגיות נבחרות שעל סדר היום במערכת הכשרת המורים ובנושאים חינוכיים כלליים. ימים אלה מיועדים לחברי סגל מכשירי המורים במכללות ובאוניברסיטאות, לבעלי תפקידים ממערכת החינוך וכן לקהל הרחב. ימי העיון והכנסים מהווים במה להפצת ידע פרקטי ותאורטי ולהטמעתו במסגרת פיתוח סגל

המכללות תוך הדגשת היבטים שונים בהרצאות פרונטליות, בדיונים ובסדנאות בהנחיית מיטב המרצים. במסגרת ימי העיון והכנסים ניתן דגש רב לנושאים מתחומי ההכשרה, ההוראה, הדיסציפלינה המדיניות והמחקר. חומרים עדכניים על ימי העיון ותוכניהם מפורסמים בביטאון מכון מופ"ת ובאתר מכון מופ"ת.

פעילויות היחידה

לקריאה נוספת

נהלים

ההשתתפות בימי העיון והכנסים ללא תשלום (אלא אם כן צוין אחרת*), אך מחייבת הרשמה מראש עד שני ימי עבודה לפני מועד הפעילות. * דמי ההשתתפות יוחזרו למי שיודיעו על ביטול השתתפותם עד יומיים לפני מועד הפעילות. ההרשמה לימי העיון והכנסים במינהל לומדים בדפי הפעילויות באתר או בטל': 03-6901426/401

צוות היחידה

ימי עיון וכנסים
שם כתובת דוא"ל מספר טלפון

אריאל פרידמן, ד"ר

ראש היחידה לכנסים וימי עיון, פורומים וצוותי חשיבה
arielle_f@macam.ac.il 03-6901425

ליאור בר

מרכזת כנסים וימי עיון
liorbar@macam.ac.il 03-6901437

נטע חן

רכזת ערוץ מפגשי עמיתים
netah@macam.ac.il 03-6988623
תפריט
אפשר לעזור?