מפגשים מקוונים

המפגשים המקוונים, המהווים פרי שיתוף פעולה של הערוץ הבינלאומי והמדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות של מכון מופ"ת, מיועדים לסייע להתפתחותם המקצועית של קהיליית החינוך הבינלאומית במגוון של נושאים מתחומי הכשרת המורים ומורי המורים, חינוך כללי וחינוך יהודי. המפגשים המתבצעים באמצעות פלטפורמת האינטרוויו, מאפשרים לקיים דיון אינטראקטיבי חובק עולם תוך שימוש במצגות, באתרים, בתכניות, בסרטים, ובפתקים, וכול זאת בלי נסיעות מעייפות והוצאות כספיות – כול אחד יכול להשתתף מביתו, ממשרדו או מכול מקום אחר בו הוא נמצא בעת האירוע. המפגשים, המתבצעים בשלב זה בשפה האנגלית, מונחים על-ידי מומחים מהארץ ומהעולם וההשתתפות בהם אינה כרוכה בתשלום.