הד"ר עירית השכל שחם

עירית שימשה כראש החוג ללשון העברית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין במשך שמונה שנים, וכעת כראש תוכנית ההתמחות "יוצרים כתיבה". במשך שנים רבות לימדה לשון והבעה בבית הספר העל־יסודי. כמו כן שימשה בתפקידים שונים במשרד החינוך בפיקוח על הוראת העברית ובאגף לתכנון ולתוכניות לימודים, כתבה תוכנית לימודים בעברית כשפת־אם וכשפה נוספת, גיבשה דרכי הערכה חלופיות בתחום הכתיבה, יצרה את מתכונת הבחינה המיוחדת בלשון עבור תלמידים בעלי ליקויי שפה.

נושאי מחקריה: כתיבה, כתיבת טיעון של תלמידי תיכון, כתיבה אקדמית בשפת־אם ובשפה נוספת, הערכת כתיבה, תוכניות לימודים.