קבוצות עניין במחקר איכותני

קבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במכון מופ״ת מפגישה חוקרות וחוקרים המתעניינים במחקר איכותני למטרות התעדכנות, לימוד משותף, פיתוח מיומנויות מחקר וקידום השיח המקצועי, המחקר וההוראה בתחום.
הקבוצה שואפת לתמוך בחוקרות ובחוקרים מתחילים וותיקים לשם קידום מחקרים ופרסומים בגישה האיכותנית. לצורך כך נפגשים חוקרות וחוקרים ללימוד משותף בקבוצות משנה המתמקדות בפרדיגמה, בשיטה או בהיבט מוגדר של המחקר האיכותני, ומאזינים במליאה להרצאות של חוקרות וחוקרים איכותניים מובילים.
במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תש"פ שישה מפגשים בימי ראשון 17.11.19;  15.12.19; 26.1.20; 1.3.20;  3.5.20;  7.6.20;

בכל אחד מהמפגשים הללו החברים ישתתפו באחת או בשתיים מקבוצות המשנה, על פי בחירתם, וישמעו הרצאת אורח/ת במליאה.
קבוצות המשנה הן קבוצות דיאלוגיות, ואינן במתכונת של קורס. התכנים בהן משתנים מדי שנה, על פי צורכי המשתתפים.

סדר היום של ימי העיון הוא כדלקמן:

מפגשים במסגרת קבוצות משנה בוקר, בשעות 13:00-11:00

הרצאת אורח ודיון במליאה, בשעות 13:30–15:00 (נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה מפורטים בהמשך)

מפגשים במסגרת קבוצות משנה צהריים, בשעות 17:15-15:15

נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה:

יום ראשון, 17 בנובמבר 2019

מתודולוגיות מחקר איכותני פמיניסטי: המקרה של חקר נערות

 ד"ר עינת לחובר, המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר

יום ראשון, 15 בדצמבר 2019 

מחקר משולב שיטות: הגדרות ועיצובים

ד"ר פאולה פדר-בוביס, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יום ראשון, 26 בינואר 2020

את מי זה מעניין? על אוטואתנוגרפיה, רפלקסיביות וחוויות של כתיבה

פרופ' דלית יסעור בורוכוביץ, החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

יום ראשון, 1 במרץ 2020

ניתוח אינטראקציות חברתיות – מודל רב מימדי

ד"ר לינדה יעקב שדה

יום ראשון, 3 במאי 2020

ניתוח יחידות משפחתיות מורכבות

 ד"ר חיה קורן, בית הספר לעבודה סוציאלית והמרכז לחקר החברה, אוניברסיטת חיפה

יום ראשון, 7 ביוני 2019

מהי אתנוגרפיה פמיניסטית? דיון תיאורטי ביכולת לפתח דיאלוג עם משתתפות המחקר

פרופ' פנינה מוצפי-האלר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

רשימת ימי העיון בעבר