ימי העיון בשנת הלימודים תשע"ח

יום ראשון, 12 בנובמבר 2017
סיפורים פוליטיים: מחקר נרטיבי במדע המדינה; ד"ר שאול שנהב, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים

יום ראשון, 10 בדצמבר 2017
האתנוגרפיה המוסדית: חקר החסמים והמשאבים בעולמן של קבוצות מודרות; פרופ' אורלי בנימין, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והתוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן

יום ראשון, 21 בינואר 2018
התצריף הרב מימדי של המחקר האיכותני הבריקולז'י , ד"ר סמדר בן אשר, התכנית לייעוץ חינוכי מכללת קיי, מרכז מנדל למנהיגות והחוג לחינוך באוניברסיטת בן גוריון

יום ראשון, 11 במרץ 2018
ניתוח היחידה המשפחתית כאתגר מתודולוגי: חוזקים ומגבלות; ד”ר טובה בנד וינטרשטיין, החוג לגרונטולוגיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

יום ראשון, 29 באפריל 2018
השפעת המחקר האיכותני על "העולם האמיתי": תרגום של מחקר איכותני לחינוך ציבורי ומקצועי, ד"ר ליאת גרנק , המחלקה לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

יום ראשון, 10 ביוני 2018
שימוש באמצעים חזותיים במחקר איכותני; ד"ר רבקה הלל-לביאן, התוכנית לתואר שני בחינוך מיוחד, מכללת לוינסקי לחינוך ומכון מופ"ת