גיליון 66

דבר ראש מכון מופ"ת

אבנר בר חמא

 

בשנה האחרונה חווה העולם כולו את משבר מגפת הקורונה. המגפה פגעה בתחומים רבים בחיי היום-יום, ובכללם במערכת החינוך.

המאמרים בבימת הדיון הנוכחית עוסקים בדרכים להתמודדות עם אי-שוויון בחינוך בימי קורונה ופוסט-קורונה. מחבריהם מבקשים לבחון את הדרכים שבהן באו לידי ביטוי קולותיהם של בתי הספר והרשויות המקומיות בתקופה זו ואת השלכותיהן על המערכת כולה. יידונו בהם הפערים הדיגיטליים והצרכים השונים שהתעוררו בעקבות השינויים בהוראה ובלמידה. עד כמה יעמיקו הפערים הללו את אי-השוויון בין מרכז לפריפריה ובין מגזרים שונים באוכלוסייה? ומה ניתן לעשות כדי למנוע זאת? האם ניתן לראות במשבר שיצרה המגפה חלון הזדמנויות לשינויים מיטיבים?

אתם מוזמנים להגיב על מאמרים אלו ולהמשיך את השיח בנושא חשוב זה. בתקופת חוסר ודאות ומשבר קולות מגוונים הם תנאי הכרחי לפיתוח מיטבי של מערכת החינוך.

קריאה מהנה

תפריט
אפשר לעזור?