מרכזי סימולציה בחינוך

על אודות התכנית הארצית לסימולציות

מטרת התכנית לאפשר לאנשי חינוך ועובדי הוראה להתאמן במיומנויות תקשורת תומכות חינוך ויחסים בינאישיים בשדה החינוכי.

מטרות התכנית

קידום מיומנויות תקשורת בקרב אנשי ונשות חינוך

קידום ואימון במיומנויות תקשורת לחיזוק המימד הבינאישי של עובדי ההוראה

קידום תהליכי למידה מבוססי התנסות חווייתית ועיבוד רפלקטיבי (חקר הפרקטיקה)

קידום איכות ההוראה

פיתוח יכולות רפלקטיביות של עובדי ההוראה ונשי חינוך במצבי קונפליקט

קידום למידה מבוססת SEL - למידה חברתית רגשית

פיתוח מודעות עצמית וזהות תפקידית המאפשרים בניית יחסים תומכי חינוך בשדה

בשנת 2011 הוקם באוניברסיטת בר אילן מרכז הל"ב – המרכז לסימולציה בחינוך, והיווה פיילוט והשראה לתכנית הארצית לסימולציות בחינוך. כיום, במסגרת התכנית, אשר מתוקצבת ע"י מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך, פועלים 24 מרכזי סימולציה במוסדות להכשרת מורים בחברה הערבית, החרדית והכללית, שמקיימים סדנאות בשפות עברית, ערבית ואנגלית. התכנית נותנת ליווי ותמיכה למרכזי הסימולציה הפועלים במוסדות להכשרת מורים.

חשיבותה של התכנית בקידום העומק של תהליכי ההוראה ובהם חיזוק תחושת החוסן והעלאת תחושת המסוגלות של אנשי החינוך באמצעות הסימולציה. לשם כך פועלת התכנית להכשרת צוותי המרכזים ודיוק פרופסיית ההנחיה והמשחק במרכזי סימולציה וכן לחיבור למגמות ולתהליכים רוחביים שמוביל משרד החינוך כחלק מחיזוק מעמד המורה ואיכות ההוראה.

על מו"פ התכנית

מו"פ תכנית סימולציות בחינוך במכון מופ"ת, בהובלתה של טלי חגשורי, עוסק באיגום תהליכי ההקמה, ההפעלה והפיתוח של מרכזי סימולציה בהיבטים תכניים, מתודולוגיים, טכנולוגיים ומחקריים. במסגרת פעילות המו"פ אנו מבקשים לייצר, לאסוף ולהנגיש ידע הן מהשדה והן ידע מחקרי כבסיס להפעלת מרכזי הסימולציה במוסדות אקדמיים להכשרת מורים.

מהי סימולציה?

למידה מבוססת סימולציה  Simulation-based היא טכניקה המדמה את תנאי השדה המקצועי למטרות למידה ותרגול מיומנויות (Chernikova et al. 2020). הסימולציה מאפשרת למשתתפים להתמודד עם מצבים מדמי מציאות בסביבה בטוחה, ולבחון אותם באמצעות תחקיר ורפלקציה, המתבצעים לאחר ההתנסות ומעניקים למתנסה אפשרות להתבונן על התנסותו בדרכים מעודדות למידה.

מי אנחנו?

מו"פ תכנית סימולציות בחינוך במכון מופ"ת, בהובלתה של טלי חגשורי, עוסק באיגום תהליכי ההקמה והפיתוח של מרכזי סימולציה בהיבטים תכניים, מתודולוגיים, טכנולוגיים ומחקריים. במסגרת פעילות המו"פ אנו מבקשים לייצר, לאסוף ולהנגיש ידע אקדמי, ידע שדה וידע מחקרי כבסיס להפעלת מרכזי הסימולציה במוסדות אקדמיים להכשרת מורים. במסגרת מו"פ התכנית מתקיימים ימי הכשרה ולמידה לבעלי תפקידים שונים במרכזי הסימולציה, מתקיים פורום מחקר המבקש לחקור את איכויות ואפקטיביות הכלי הסימולטיבי וכן מתקיים פורום של מנהלי/ות מרכזי הסימולציה, על מנת ללמוד, לקדם ולהרחיב את הידע והעשייה בתחום הלמידה הסימולטיבית.

צוות היחידה

טלי חג'שורי

מנהלת מו"פ תכנית סימולציות בחינוך במכון מופ"ת

מאור קרטה

רכז תוכנית מו"פ סימולציות בחינוך במכון מופ"ת

על סימולציות בחינוך

עולם סדנאות הסימולציה התפתח במדעי הרפואה ובעולם הצבאי כחלק מתהליך הכשרת אנשי מקצוע להתמודדות מייטיבה במצבי קונפליקט, לפיתוח כישורי תקשורת בין-אישיים ולניתוח התמודדות עם מצבי לחץ וחירום. בשנת 2011 הוקם באוניברסיטאת בר אילן מרכז הל"ב – המרכז לסימולציה בחינוך, שהיה הראשון והייחודי מסוגו בעולם בתחום החינוך וההוראה והיווה פיילוט והשראה לתכנית הארצית. כיום פועלים 23 מרכזי סימולציה במוסדות להכשרת מורים בחברה הערבית, החרדית והכללית. סדנאות הסימולציה מותאומות להכשרת מורים ולפיתוח מקצועי ומבקשות לתרום לאיכות ההוראה. הסימולציות מאמנות את המשתתפים.ות בחקר הפרקטיקה ומבקשות להשתלב במגמות חינוכיות ותרבותיות.

שאלות ותשובות

מרכזי סימולציה

לקריאה נוספת

תפריט
אפשר לעזור?