על מו"פ התכנית

מו"פ תכנית סימולציות בחינוך במכון מופ"ת, בהובלתה של טלי חגשורי, עוסק באיגום תהליכי ההקמה, ההפעלה והפיתוח של מרכזי סימולציה בהיבטים תכניים, מתודולוגיים, טכנולוגיים ומחקריים. במסגרת פעילות המו"פ אנו מבקשים לייצר, לאסוף ולהנגיש ידע הן מהשדה והן ידע מחקרי כבסיס להפעלת מרכזי הסימולציה במוסדות אקדמיים להכשרת מורים.

כחלק מפעילות המו"פ של התכנית מושקעים משאבים לעידוד מחקר ופיתוח כלי מחקר, יזמות וחדשנות. מחקרים שפורסמו עד כה במסגרת פעילות התכנית מצטרפים אל שורת מחקרים בינלאומיים שהראו כי הסימולציה נמצאה כגישה יעילה לקידום חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, תקשורת ולמידת עמיתים, מיומנויות הידועות כמיומנויות מפתח של המאה ה21.

תפקידי המו"פ

 • הכשרת צוותי המרכזים ודיוק פרופסיית ההנחיה והמשחק במרכזי סימולציה.
 • חיבור למגמות ולתהליכים רוחביים שמוביל משרד החינוך כחלק מחיזוק חוסן ומעמד המורה ,
 • קידום מחקר של הכלי (בקרב החוקרים במרכזים) והבניית כלי מחקר ייעודיים לקהילת החוקרים
 • הובלת קהילת מנהלים וחוקרים של המרכזים למען שיתוף והרחבת הידע
 • קידום איכות ההוראה (הקניית כלים להתמודדות ביום יום, העלאת תחושת המסוגלות ובירור התפיסות המנחות את עובדי ההוראה בתפקידם)

על שולחן המו"פ

 • טיוב ושיפור הידע הקייםתהליכים, מוצרים ודרכי פעולה במרכזים
 • יצירת ידע חדש: מחקר והערכה, איגום, ניהול ופיתוח ידע אקדמי וידע מעשי
 • קידום תהליכי מחקר והערכה על הכלי הסימולטיבי
 • בנייה ופיתוח קהילה בין לאומית של העוסקים בסימולציות בחינוך
 • פיתוח כלים סימולטיביים חדשים (דיגיטליים)
 • מיצוב מו"פ התוכנית כגוף מקצועי, מוביל בתחומו
תפריט
אפשר לעזור?