אתחלתא: חממה למחנכות חדשות

מחנכות הכיתה מהוות אבן יסוד בבית-הספר והן נושאות על כתפיהן אחריות רבה. הן נושאות באחריות לרווחתם הרגשית והחברתית של התלמידים, להתקדמותם הלימודית, לחיבור בין בית-הספר וההורים, לראיה הוליסטית של התלמיד כפרט ושל הכיתה כקבוצה, לעבודה עם הצוות החינוכי ותכלול צורכי הכיתה והמערכת הבית-ספרית.

 

שנות העבודה הראשונות של מחנכות כיתה הן שנים מאתגרות במיוחד. עם צאתן לדרך מחנכות הכיתה נתקלות בדילמות מקצועיות וערכיות ובמגוון התמודדויות ייחודיות לתפקידן. כדי לתת מענה מותאם לצרכים אלה חברו משרד החינוך, מכון מופ"ת וקרן משפחת ליאון להקמת תוכנית "אתחלתא" – חממה למחנכות חדשות. במסגרת התוכנית פועלות חממות שמהוות מסגרת לליווי, תמיכה ופיתוח מקצועי למורות המשמשות כבר בראשית דרכן כמחנכות כיתה.

מטרות התוכנית

  1. מתן מענה משמעותי וייעודי למשתתפות ומשתתפי התוכנית, בסוגיות מפתח הנוגעות לתהליך הכניסה להוראה בכלל ולתפקיד חינוך כיתה בפרט.
  2. פיתוח מודל סקיילבילי, אפקטיבי ובר קיימא לכניסה לתפקיד של מחנכות כיתה בתחילת דרכן.
  3. קידום תרבות ארגונית המאפשרת קליטה איכותית ומיטבית של מחנכות כיתה בתחילת דרכן בבתי הספר.
  4. הטמעת תפיסה הרואה בקידום שוויון הזדמנויות חלק מהזהות התפקידית של מחנכת הכיתה.

חממות "אתחלתא" פועלות בקרבה להקשר האקולוגי הרשותי שבו פועלות המחנכות, במסגרת קהילת למידה שפועלת ומנוהלת בשותפות בין מוסד אקדמי, אגף החינוך ברשות המקומית, הפיקוח ומרכז הפסג"ה. המחנכות בחממות לומדות בקבוצת שייכות של עמיתים ועמיתות בה ניתן לחלוק התנסויות, לשתף ולדון בהתלבטויות, קשיים, אתגרים והצלחות. הלמידה בחממות מסייעת בביסוס הזהות התפקידית של המחנכת במקביל לרכישת ידע וכלים פרקטיים. אופני הלמידה בחממות מגוונים וכוללים מפגשי הרצאה והשראה, סדנאות והפעלות, למידה באמצעות חקר פרקטיקה, סימולציות, סיורים ועוד.

עוגני תוכנית "אתחלתא"

  • זהות אישית ומקצועית: עיסוק מתמשך ומעמיק בתהליך החקירה, הפיתוח והביסוס של עמדות, תפיסות ורכיבי תפקיד מחנכת הכיתה.
  • שייכות וחוסן: יצירת "מקום בטוח" לשיתוף חוויות, אתגרים והצלחות, המבוסס על התפיסה הרואה כוח משמעותי בקיומה של "קבוצת השווים".
  • תוכן ופרקטיקות ייחודיות ומותאמות למחנכות כיתה בראשית דרכן.
  • דיאלוג ושותפות בחממה, בין המנחה והמחנכות ובין המחנכות עצמן, בדגש על "כאן ועכשיו".
  • שיתופי פעולה לקידום מעטפת קליטה אקולוגית: אקדמיה-משרד החינוך-רשות מקומית-מגזר שלישי.
  • כינון תנאים לביסוס תפיסת המחנכות כסוכנות שינוי לקידום מיצוי פוטנציאל ושוויון הזדמנויות.

אנו באתחלתא שמים דגש על פיתוח "הרגלי הלב", "הרגלי היד" ו"הרגלי הראש" (Shulman 2005).[1] זאת, מתוך אמונה שמחנכות ומחנכי כיתה שיקבלו מענה מותאם, ייחודי, מעשיר ומחזק – יהיו מאושרים, מקצועיים ומשמעותיים יותר לעצמם, ולתלמידים והתלמידות שלהם. מחנכות ומחנכי כיתה אלה יממשו את הפוטנציאל הטמון בתפקידם ויהיו סוכני שינוי לקידום שוויון הזדמנויות.

[1] Shulman, L.S., 2005a. Signature pedagogies in the professions. Daedalus 134, 52.

לשם השגת המטרה הזו עובדים כלל השותפים בתוכנית:

למידע ופרטים נוספים

תפריט
אפשר לעזור?