אתחלתא: חממה למחנכות חדשות

מחנכות הכיתה מהוות אבן יסוד בבית-הספר והן נושאת על כתפיהן אחריות רבה לתלמידים כפרטים וכקבוצה. מחנכות הכיתה נושאות באחריות לרווחתם הרגשית והחברתית של התלמידים, להתקדמותם הלימודית, לחיבור בין בית-הספר וההורים, לתכלול וראיה הוליסטית של התלמיד ושל הכיתה, לעבודה עם הצוות החינוכי הפועל בכיתה ולתכלול צורכי הכיתה והמערכת הבית-ספרית.

שנות העבודה הראשונות של מחנכות כיתה הן שנים מאתגרות במיוחד עם צאתן של מחנכות הכיתה החדשות לדרך הן נתקלות בדילמות מקצועיות וחינוכיות, בהתמודדויות רבות ומגוונות שהן ייחודיות לתפקידן. על מנת לתת מענה מותאם לצרכים אלה חברו משרד החינוך, מכון מופ"ת וקרן משפחת ליאון להקמת תוכנית אתחלתא – חממה למחנכות חדשות. במסגרת התוכנית פועלות החממות שמהוות מסגרת לליווי, תמיכה ופיתוח מקצועי למורות המשמשות כבר בראשית דרכן גם כמחנכות כיתה.

מטרות התוכנית

  1. משתתפות התוכנית תקבלנה מענה משמעותי לסוגיות מפתח בכניסה לתפקיד ותהיינה בעלות מוטיבציה לתפקידן. התוכנית תספק כלים, תפיסות ותשתיות שימקסמו את שנת הכניסה לתפקיד.
  2. פיתוח מודל סקיילבילי, אפקטיבי ובר קיימא לכניסה לתפקיד של מחנכות כיתה חדשות.
  3. קידום תרבות ארגונית המאפשרת קליטה איכותית של עובדי הוראה חדשים בבתי הספר.
  4. הטמעת חשיבות שוויון הזדמנויות ומיצוי פוטנציאל כחלק מתפיסת התפקיד של מחנכות כיתה.

החממות פועלות בקרבה להקשר האקולוגי הרשותי שבו המחנכות פועלות, במסגרת קהילת למידה שפועלת ומנוהלת בשותפות בין מוסד אקדמי, אגף החינוך ברשות המקומית, הפיקוח ומרכז הפסג"ה. המחנכות בחממות לומדות בקבוצת שייכות של עמיתים ועמיתות בה ניתן לחלוק התנסויות, לשתף ולדון בהתלבטויות, קשיים, אתגרים והצלחות הקשורים לעבודת המחנכת. הלמידה בחממות מסייעת בביסוס זהות תפקידית של מחנכת כיתה במקביל לרכישת ידע וכלים פרקטיים להתמודדות עם דילמות וסוגיות הקשורות להתנהלות מיטבית של מחנכת בכיתה ובבית הספר. אופני למידה בחממות מגוונים וכוללים מפגשי הרצאה והשראה, סדנאות והפעלות, למידה באמצעות חקר פרקטיקה, סימולציות, סיורים ועוד.

אנו באתחלתא מאמינות.ים שמחנכות ומחנכים שיקבלו מענה מותאם, ייחודי, מעשיר ומחזק – את הלב והרוח, את הידע ואת המיומנויות והכישורים – בתחום חינוך הכיתה ובכלל, יהיו מחנכות ומחנכים מאושרים, מקצועיים ומשמעותיים יותר לעצמם ולתלמידים והתלמידות שלהם, יובילו אותם למיצוי הפוטנציאל האישי והכיתתי ויקדמו שוויון הזדמנויות בחינוך.

לשם השגת המטרה הזו עובדים כלל השותפים בתוכנית:

למידע ופרטים נוספים

אתחלתא
שם כתובת דוא"ל מספר טלפון

שרון וסרמן

מנהלת תוכנית אתחלתא – חממה למחנכות חדשות
sharonwas@macam.ac.il 052-8996641

נתלי נחום

רכזת ראשית / אתחלתא
natalie@macam.ac.il 03-6901491

מור צפריר

חברת צוות אתחלתא
morts@macam.ac.il 03-6901491
תפריט
אפשר לעזור?