"הטובים לתספה"

"הדואג לימים זורע חיטים ,הדואג לשנים נוטע עצים הדואג ,לדורות מחנך אנשים."

מידע לסטודנט

כנסו לפרטים

מידע למורה

כנסו לפרטים

מידע למנהל

כנסו לפרטים

תספה – תכנית של תקווה

תכנית תספה (באמהרית “תקווה”), היא תכנית ייחודיות להכשרת מורים בני הקהילה האתיופית במוסדות האקדמיים לחינוך בישראל. התוכנית נהגתה מתוך יוזמה מקומית לפני כעשור, וכיום היא פועלת בתשע מכללות אקדמיות לחינוך. תספה – תוכנית סטודנטים פרחי הוראה – ובאמהרית “תקווה”, הוקמה לפני כעשר שנים. התוכנית, המבוססת על תפיסות חינוכיות, חברתיות וערכיות למען צדק חברתי (Cochran-Smith, Shakman, Jomg, Terrel, Barnatt, & McQuillan, 2009), שמה לה למטרה להביא לייצוג הולם של מורים מקצועיים ואיכותיים מבני הקהילה האתיופית במערכת החינוך בישראל ולמצב מחדש את מעמדם של בני הקהילה בעיני עצמם ובעיני החברה הישראלית, הדוגלת בערכים של הכרה ברב-תרבותיות, בצדק חברתי ובמתן שוויון הזדמנויות.

מנהלים, מפקחים, מורים ואנשי חינוך יקרים

אנו שמחים לפתוח את פורום תוכנית תספה לשנת תש״ף בסימן “רב-גוניות כמנוע לצמיחה חברתית״ קבוצות שונות בחברה הישראלית מביאות לפתחה אתגרים המעצבים את סדר יומה החברתי. קהילת יוצאי אתיופיה עוברת בשנים האחרונות תמורות אשר יקבעו את עתידה לשנים הקרובות. מפגשי פורום תספה הם הזדמנות בלתי פורמלית להכיר את קהילת יוצאי אתיופיה וללמוד על הכוחות, האתגרים, והשינויים הניצבים בפניה. כמו כן הם מהווים במה למפגשי למידה וחשיבה בנושאים הנוגעים להכשרה ולהשמה של עובדי הוראה יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. אנו מזמינים את כל מי שרואה בקידום יוצאי אתיופיה מטרה ערכית לקחת חלק בפורום חשוב זה, מתוך הבנה ואמונה שחברה שוויונית ורב-גונית היא חברה טובה וחסונה יותר.

תפריט
אפשר לעזור?