פורום תספה

רקע

פורום תוכנית "תספה" הוא מקום מפגש חודשי לרכזי התוכנית במכללות האקדמיות לחינוך, לבעלי תפקידים העוסקים בהכשרת עובדי הוראה בני הקהילה האתיופית ובהשמתם במערכת החינוך, ולשותפים נוספים הרואים בשילוב מיטבי של בני הקהילה האתיופית ערך חשוב. במסגרת תוכנית "תספה" גיבשנו

מודל בעל ארבע קומות המהוות את היסודות לעשייה החינוכית אותה אנו שואפים להנחיל לסטודנטים פרחי ההוראה, אשר יתמודדו בעתיד עם סוגיות של רב תרבותיות , כיתות הטרוגניות , התמודדות עם קונפליקטים על רקע סטריאוטיפים ודעות קדומות בכיתה.

תוכנית ומטרות הפורום (כללי)

מפגשי הפורום השנה יכללו הן למידה תיאורטית (למידה עיונית ע"י הרצאות מחוקרים שונים העוסקים בסוגיות רב תרבויות , רב גוניות , זהות וחברה) והן התנסות בסדנאות שונות (סדנאות הכוללות כלים

פרקטיים ליישום בכיתות) השנה החלטנו שתוכנית פורום "תספה" תתבסס על ארבעת הקומות הבאות.

להלן ארבעת הקומות:

קומה א: ידע ופיתוח מודעות
קומה ב: שמיעת קולות שונים ומגגונים בניהול שיח שוויוני וביקורתי; מצד אחד מותר לבקר אך יש גם שוויון בהשתתפות בשיח במינון, בדוברים
קומה ג: רכישת כלים לניהול כיתה הטרוגנית, ניהול קונפליקטים ולתחושת מסוגלות
קומה ד: ערכות ליווי למורים חדשים לניהול קונפליקטים

תפריט
אפשר לעזור?