דבר ראש המכון

פרופ' חן שכטר

ברוכים הבאים למופ"ת, המכון הארצי למחקר ולפיתוח בהכשרת מורים ובחינוך המקדם שינוי מערכתי ומשפיע במערכת החינוך הישראלית

המכון הוא גוף מרכזי ובין-מוסדי המחבר בין השדה החינוכי, המוסדות האקדמיים להכשרת מורים ולמחקר חינוכי, משרד החינוך וארגונים חברתיים – במטרה להוביל לשינוי ולשיפור בחינוך, בפרופסיית ההוראה ובהכשרת המורים. המכון מתמחה במחקר יישומי ובהערכה של מהלכי מדיניות במערכת החינוך הישראלית בכלל, ובהכשרת המורים ובהתפתחותם המקצועית בפרט. המכון פועל לזיהוי אתגרים ולעיצוב מענים אסטרטגיים, ארוכי טווח, מבוססי מחקר ופיתוח בתחום הכשרת המורים והחינוך.

כמכון ייחודי בעולם החינוך, אסטרטגיית הפעולה של המכון מתמקדת בשלוש רשתות מומחיות המקיימות ביניהן שיתופי פעולה הדוקים בנושאי מחקר, פיתוח, יישום ולמידה מקצועית.

רשת הפיתוח (תהליכים, פרקטיקות ומודלים בהוראה-למידה): רשת הפיתוח פועלת ליצירת תוכניות ללמידה ולהוראה של סגלי ההכשרה וההוראה לאורך הנתיבה המקצועית.

רשת המחקר (מחקר, מידענות, כתיבה ופרסום): רשת המחקר פועלת לייזום ולביצוע מחקרים יישומיים בתחום החינוך בכלל ובתחום הכשרת המורים בפרט. כמו-כן מתקיימים מחקרי מדיניות בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והמוסדות המכשירים.

רשת הלמידה המקצועית (פיתוח אקדמי למכשירי מורים): רשת הלמידה המקצועית פועלת כמרכז רב-תרבותי להתמחות מקצועית של חברי סגל אקדמי בחינוך ובהכשרת מורים.

שלוש רשתות אלו נתמכות בשתי יחידות:

יחידת מו"פ לטכנולוגיה ולחדשנות (פדגוגיה דיגיטלית בהוראה-למידה): יחידת המו"פ לטכנולוגיה ולחדשנות של מכון מופ"ת מובילה ומתווה דרך בפיתוח ובהטמעה של רעיונות, תפיסות וכלים פדגוגיים-דיגיטליים חדשניים בהכשרה ובפיתוח המקצועי של מורים בישראל.

יחידת רישות פנימית וחיצונית (למידה ופיתוח ארגוני): יחידת רישות זו עוסקת בקידום תהליכים של למידה, שיתוף פעולה ושיתוף ידע. תפקידה של היחידה הוא לגבש מתודולוגיות ועקרונות למידה ועבודה בין ובתוך היחידות, כדי למנף את הידע הקיים וליצור ידע ואופני התפתחות חדשים.

מעגלי פעולה רשתיים אלו פיתוח תוכניות, מחקר ולמידה מקצועית המשולבים בפדגוגיה דיגיטלית ובתהליכי למידה ארגוניים – מזינים זה את זה ליצירת השפעה חינוכית ופדגוגית בשדה החינוך במדינת ישראל.

אני מזמין אתכם להיות שותפים לעשייה הנרחבת של סגל מכון מופ"ת ולהתרשם מתהליכי הפיתוח, מחקר יישומי והלמידה המקצועית המחזקים ומרחיבים את מוטת ההשפעה של המכון בשדה החינוך.

פרופ' חן שכטר

תפריט
אפשר לעזור?