על אודות המכון

מתוך חזון מכון מופ"ת

מופ"ת, המכון הארצי למחקר ולפיתוח בהכשרת מורים ובחינוך, מקדם שינוי מערכתי ומשפיע במערכת החינוך הישראלית

המכון פועל להשגת 7 מטרות מרכזיות

  1. פיתוח והובלה של מהלכי שינוי ושיפור ארוכי טווח בתהליכי למידה והוראה של מורי מורים, בהכשרה ובהתפתחות מקצועית, ובהכשרת עתודות מנהיגות למוסדות האקדמיים להכשרת מורים.
  2. תמיכה בשיפור ההכשרה האקדמית של מורים ובקידום מעמד המורה ואיכות החינוך באמצעות בחינה, פיתוח והפצה של דרכי הוראה-למידה חדשניות בכל שלבי הנתיבה המקצועית: במיון מועמדים להוראה, בשלבי ההכשרה והקליטה להוראה, ובלמידה לאורך הקריירה.
  3. ייזום וקידום מחקר יישומי, כתיבה, פרסום והנגשה בתחומי העיסוק והדעת בהכשרת המורים ובחינוך במדינת ישראל.
  4. פיתוח, קידום ושילוב ידע תאורטי/אקדמי בשלבי ההתפתחות המקצועית.
  5. קידום שותפויות לאומיות ובין-לאומיות במחקר יישומי ובפיתוח תוכניות בחינוך ובהכשרת מורים.
  6. שיפור פרופסיית ההוראה ואיכות תהליכי ההוראה והלמידה במערכת החינוך באמצעות קידום ומינוף הקשר בין האקדמיה, קובעי המדיניות והשדה החינוכי.
  7. מעורבות פעילה בגיבוש, בתמיכה ובהערכה של מהלכי מדיניות ומהלכים אסטרטגיים ארוכי טווח בהכשרת המורים ובמערכת החינוך, באמצעות רשתות פיתוח, מחקר והכשרה.

מכון מופ"ת הינו גוף מרכזי ובין-מוסדי המחבר בין השדה החינוכי, המוסדות האקדמיים להכשרת מורים ולמחקר חינוכי, משרד החינוך וארגונים חברתיים – במטרה להוביל לשינוי ולשיפור בחינוך, בפרופסיית ההוראה ובהכשרת המורים.
בנוסף, המכון הינו גוף ייחודי המתמחה במחקר יישומי ובהערכה של מהלכי מדיניות במערכת החינוך הישראלית בכלל, ובהכשרת המורים ובהתפתחותם המקצועית בפרט. המכון פועל לזיהוי אתגרים ולעיצוב מענים אסטרטגיים, ארוכי טווח, מבוססי מחקר ופיתוח בתחום הכשרת המורים והחינוך.

הסבר על המבנה הארגוני:

מכון מופ"ת פועל בשלוש רשתות מומחיות שבהן הוא ממלא תפקיד מרכזי כיוזם, כמפתח, כמחולל, כמניע וכמבקר תהליכים.

  1. רשת הפיתוח – פיתוח תוכניות מקצועיות לטיוב של מערכת החינוך וההכשרה בישראל ולהשפעה עליה;
  2. רשת המחקר – ביצוע והערכה של מחקר יישומי ברמה הלאומית והבין-לאומית;
  3. רשת הלמידה המקצועית – למידה והתמחות מקצועית של חברי סגל אקדמי בחינוך ובהכשרת מורים בישראל.

שלוש רשתות המומחיות מקיימות ביניהן שיתופי פעולה הדוקים בנושאי מחקר, פיתוח, יישום ולמידה מקצועית. הממשקים בין שלוש הרשתות הם ליבת העשייה של מכון מופ"ת. מעגלי פעולה רשתיים אלו – מחקר, פיתוח תוכניות ולמידה מקצועית – מזינים זה את זה ליצירת השפעה חינוכית ופדגוגית בשדה החינוך במדינת ישראל.

תפריט
אפשר לעזור?