בד בבד עם פיתוח הסימולציה והבאתה מעולם הרפואה אל עולם החינוך, התפתחה סדנת הסימולציה על ציר הזמן וציר הצורך ונעשו בה התאמות לשפת משתתפיה – אנשי חינוך. הסדנה אימצה מושגים ודרכי פעולה מעולמות החינוך והפסיכולוגיה ההומניסטית והפסיכולוגיה החיובית, ואלה השתקפו במודלים המוצגים והמוצעים. מנחה הסדנה מוביל עם חברי הקבוצה דיון ותהליכי רפלקציה מעמיקים המתבססים על שיח חברתי ורגשי.

התקופה שאנו שרויים בה – המלחמה – מזמינה אותנו, צוותי הסימולציה, להתגייסות ולהתרחבות מקצועית, לשם תמיכה מיטיבה ומקצועית בסגלי ההוראה בזמנים אלה של דחק ומצוקה.

במסמך זה מוצעים קווים מנחים מתבקשים לקיום סדנת סימולציה בעת הזו. לא במקום הרכיבים ועמודי התווך שסדנת סימולציה איכותית נשענת עליהם, אלא הרחבה מקצועית המתייחסת לתוכן שדרכו אנו מבקשים להוביל סדנה; תוכן שאינו מנותק מההוויה הכללית ומאווירת הדחק השורה על כולנו בימים אלה.

לקריאה נוספת

 

תפריט
אפשר לעזור?