קובץ להכשרת צוותים חדשים במרכזי סימולציה

מהי סימולציה?

הסימולציה מאפשרת להתנסות במצבים קונפליקטואליים מדמי-מציאות כדי לקדם פתרונות בסביבה בטוחה באמצעות שחזור "מצבי אמת" ורכישת מיומנויות
תקשורת בין-אישית. הסימולציה משמשת כלי ללמידה בדיסציפלינות רבות, בעיקר במדעי הרפואה, שם הוכח באופן מחקרי כי הכלי הסימולטיבי תורם לפיתוח של אנשי מקצוע אפקטיביים, מתוך הבנה כי מצבים קונפליקטואליים נפוצים במצבי הוראה-למידה, וכי ניתן לפתור מצבים אלו באמצעות מיומנויות תקשורת (איזנהמר,
2014).

להמשך קריאה

תפריט
אפשר לעזור?