מבוא

עם המעבר ללמידה מרחוק בגין משבר מגפת הקורונה עולה ביתר שאת הצורך לחשוב מחדש על אופני הלמידה וההוראה, על הכשרת מורים והקניית מיומנויות תקשורת בין-אישית, ועל קידום למידה חברתית-רגשית דווקא בעת הזאת. נייר עבודה זה, שנכתב עבור התוכנית הארצית למרכזי סימולציה, מציג מודלים שונים של סימולציה מקוונת, הפועלים לפי עקרונות ה“קול קורא“ של משרד החינוך לקיום סדנאות סימולציה בחינוך שנוסחו לאור הנסיבות החדשות. מטרת המסמך היא להציג
בפני מקבלי החלטות ובעלי עניין תוכנית פעולה לשימוש בפורמט החדש כדי לפתח מיומנויות תקשורת בין-אישית בקרב מתכשרים להוראה ואנשי החינוך הלומדים ומלמדים מרחוק, וכן לקידום למידה חברתית-רגשית גם באמצעי מקוון זה.

לקריאה נוספת

תפריט
אפשר לעזור?