מהי סימולציה?

למידה מבוססת סימולציה  Simulation-based היא טכניקה המדמה את תנאי השדה המקצועי למטרות למידה ותרגול מיומנויות (Chernikova et al. 2020). הסימולציה מאפשרת למשתתפים להתמודד עם מצבים מדמי מציאות בסביבה בטוחה, ולבחון אותם באמצעות תחקיר ורפלקציה, המתבצעים לאחר ההתנסות ומעניקים למתנסה אפשרות להתבונן על התנסותו בדרכים מעודדות למידה. 

סימולציה בחינוך מאפשרת ללומדים להתמודד עם מצבים קונפליקטואלים ומאתגרים בשדה המקצועי שלהם, ובכך מכינה את המשתתפים לעתידם המקצועי. ההתנסות בסימולציה משפרת את הידע ואת המיומנויות, מקדמת למידה חברתית-רגשית (Kasperski & Hemi, 2022), מבססת את הקשר בין התיאוריה לפרקטיקה (Kaufman & Ireland, 2019), ומפתחת את המסוגלות והזהות המקצועית של אנשי החינוך (Levin & Flavian, 2022). לבסוף, הסימולציות מבקשות להשתלב במגמות חינוכיות ותרבותיות, תוך אימון והרחבת סל הכלים האישי והמקצועי של המשתתפים, בכל הקשור למיומנויות תקשורת ולניהול מערכות יחסים מיטיבות.

בשונה מתחום הרפואה, סימולציה בחינוך "אינה חותרת לגילוי טעות לפתרון נכון אחד, אלא מאפשרת התבוננות רפלקטיבית מעמיקה באמונות, במניעים ובצרכים של כל אחד מהמשתתפים בקונפליקט … מטרת ההתנסות נועדה לחזק תגובות מודעות ולצמצם תגובות אוטומטיות בעת עומס רגשי שמקורו במצבי עימות ואי ודאות" (יבלון ואחרות , 2022, 8-7).

במסגרת פעילות המרכזים מגיעים אנשי חינוך ועובדי הוראה בשלבים השונים של הרצף המקצועי – סטודנטים, מתמחים, מורים חדשים, ומורים בפועל – לסדנאות סימולציה חד פעמיות או תהליכיות. בכל שנה משתתפים בסימולציה כ70,000 אנשי חינוך. הסדנאות כוללות מנחה מקצועי, שחקן, ותחקיר מבוסס וידאו. אלו יחד מאפשרים למידת עמיתים במרחב בטוח המהווה ומקדם למידה רפלקטיבית, כפי שמיוצג באיור הבא.

Chernikova, O., Heitzmann, N., Stadler, M., Holzberger, D., Seidel, T., & Fischer, F. (2020). Simulation-based learning in higher education: a meta-analysis. Review of Educational Research90(4), 499-541.‏

Kasperski, R., & Hemi, M. E. (2022). Promoting socio-emotional learning competencies in teacher education through online clinical simulations. European Journal of Teacher Education, 1-16.‏

Kaufman, D., & Ireland, A. (2019). Simulation as a strategy in teacher education. In Oxford Research Encyclopedia of Education. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.478

Levin, O., & Flavian, H. (2022). Simulation-based learning in the context of peer learning from the perspective of preservice teachers: A case study. European Journal of Teacher Education45(3), 373-394.‏

תפריט
אפשר לעזור?