מסיפור ל-"story" – פורום ספרות

מרכזת

ד"ר לימור ראובך

מכללת לוינסקי לחינוך

מבוא

הרציונל הראשוני של הפורום הוא לנסות להבין את מעשה הוראת הספרות בתקופה שבה המסך דוחק את מקומו של הספר, לדון בדרכים פרקטיות להחזיר את עטרת הספרות ליושנה; לא בהטפות מוסר, בהתנצלות או בדכדוך, אלא באמצעות מחשבה חדשנית וחיבור לטכנולוגיה העכשווית, ולהציע דרכים פרקטיות ל"הצלת" המקצוע.

מטרות הפורום

  1. יצירת קשר שוטף וזמין בין כל העוסקים במקצוע הוראת הספרות כדי לקיים חשיבה משותפת, דיון ושיתוף פעולה, וזאת במטרה להעלות ולנסח את הקונפליקטים הקשורים בירידת מעמד המקצוע, ולהציע דרכי עבודה לשיפור המצב.
  2. התאמת מעשה ההוראה בכיתה למציאות המשתנה. כרגע יש להבין את ההוראה על רקע מהפכת החינוך המיוחד שתחל בשנת תש"פ.
  3. דיון בפרסומים ובמאמרים חדשניים העוסקים בשילוב טכנולוגיות בשיעורי ספרות.
  4. עמידה על הקשר שבין כתיבה ספונטנית ברשתות החברתיות לבין טקסט ספרותי.
  5. חשיבה וניסוח של עמדות מושכלות על הקשר שבין הספרות כאומנות לבין הספרות כמקצוע.
  6. חשיפה ליוזמות מקומיות ולימוד מהעמיתים בצוות וממומחים.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"פ

השאיפה למצוינות והרצון לקדם את התלמידים מכתיבים את מטרת העל של הלימודים בבתי הספר העל-יסודיים: בחטיבת הביניים – הצלחה לקראת התיכון, ובתיכון – הצלחה לקראת בחינת הבגרות, כך ששיטות הערכה הפכו למעשה למטרה הבלתי מוצהרת של המורים ולמוקד ההוראה (הן אצל מורים ותיקים הן אצל פרחי ההוראה). מהפכת החינוך המיוחד שעומדת לפתחנו משנה את סדר הדברים ומחייבת התבוננות מחודשת במעשה ההוראה בכיתה.

השנה יתמקד הפורום בשינויים הגדולים שאנחנו עוברים. לא רק עליית קרנו של ה-STORY, ומכאן הצורך המיידי בפיתוח מיומנויות הכתיבה אצל סטודנטים ותלמידים; ננסה גם להבין ביחד מה היא הוראה דיפרנציאלית מותאמת תקופה. מטרת הפורום תהיה אפוא להתבונן מחדש במעשה הוראת מקצוע הספרות לא רק בבתי הספר, אלא גם במכללות להכשרת מורים.

סיכומים משנים קודמות