גיליון 63

לכל קוראי הביטאון שלום,

נעם ונקרט מלחמה
כמה נדוש וכמה מעייף לציין כל העת את מצבנו המתנדנד ופשוט לייחל למעט יציבות במחוזותינו. סבב בחירות אחד מאחורינו, תקופת ביניים נטולת החלטות ומהלכים משמעותית בעוכרינו, וסבב בחירות נוסף לפנינו... ובין לבין הארץ לא נחה ולא שוקטת. שנת הלימודים הסתיימה, וזו שתבוא בעקבותיה תיפתח "איכשהו" עם רועים חסרי ניסיון ואולי שוב זמניים... כמה, כמה, כמה כמהה המערכת שלנו למעט המשכיות ולאורך טווח שמעבר למהלך פוליטי כזה או אחר. נדמה שתפקידנו, שומרי המקצוע, הילדים והתקוות, נעשה חשוב שבעתיים, ובו כמובן נוסיף ונדבק.

טיוטת המתווים המתהווה להכשרה להוראה הוצגה לאחרונה על ידי מובילי עיצובה לאחר כשנתיים של עבודה מאומצת. אנו פוגשים בה דגשים חדשים כמו גם הבנות משכבר הימים, שקיבלו מקום בשורה הראשונה כגון: גמישות מוסדית בבניית התוכניות – זו מחייבת את העושים במלאכה להתעמק במלאכת התכנון והתכלול; התבוננות ברצף ההכשרה כמכלול מתמשך – זו מחייבת את מוביליה בכל שלבי הנתיבה המקצועית לקיים שיח על מאפייני כל שלב וצרכיו; השבת עטרה ליושנה בכל הנוגע למרכזיות ולחשיבות הלמידה מתוך התנסות ממשית – זו מבקשת התעמקות במערכת הלמידה בשדה כמו גם למידה מקצועית משותפת עם השותפים להכשרה; התבוננות מחודשת בהכשרה לגילאי בית הספר היסודי ושקילה של בניית חוג גילאי – זו דורשת התעמקות במאפייני הגיל, בתכנים ובאופני הלמידה הייחודיים למסגרות גיל אלה; שילוב מושכל של פדגוגיה ופדגוגיה דיגיטלית תוך חיפוש הערך המוסף של כל אסטרטגיה; התבוננות על האופן שבו אנו מכשירים להתמודדות עם סוגיות של חיים משותפים בתוך חברה רב-גונית; חיפוש אחר האיזון הנכון בין יזמות וחדשנות לבין פדגוגיות שהוכיחו עצמן לאורך שנים ודורות ועוד ועוד ועוד.

המתווים החדשים, שעדיין לא אושרו ונשלחו בשלב זה לתגובת המוסדות המכשירים, מזמנים לנו הזדמנות פז להתבונן מחדש במעשה ההכשרה ולבחון את מרכיביה לנוכח ידע חדש ומציאות משתנה, המשפיעים על המקצוע ועל דרכי התהוותו.

גיליון זה ייצא לאור לאחר הכנס הבין לאומי, ובעת כתיבת שורות אלה אנו יכולים רק להעיד על העניין ועל התכונה לקראתו. נרשמו להשתתף בו למעלה מ–800 איש ואישה בהם כ–100 מעבר לים. עושר ההצגות והפעילויות המתוכננות מבטיח אירוע שהכשרת המורים ראויה לשכמותו. אינני יכולה שלא להביע את מלוא הערכתי לעמיתיי במכון שעמסו את כל המשא היקר הזה על כתפיהם המקצועיות והמסורות – יבורכו מאוד מעשיכם אלה!!!

בשל הביקוש העצום להמשיך ולדון בנושא של למידה מקצועית, במה משותפת לביטאון מכון מופ"ת וליוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, אנו מקצים לו גיליון נוסף וצרה היריעה מלפרט את כל הפירות שבטנא העשיר. גם הדיון הזה מתקשר לדגש של המתווים על תפיסת רצף הלמידה לאורך כל הנתיבה המקצועית כתהליך מתמשך, שיש שונות וקשר בין שלביו. תודה ליו"ר הוועדה פרופ' מריו מיקולינסר, שפותח הפעם את הגיליון.

את דפי הגיליון מעשירות יצירות מתערוכה של בוגרי מסלולי אומנות במכללות.

ואחרון חביב – אתם מוזמנים ליהנות משיטוט מרתק בין דפיו של האתר החדש שהוקם עבור הביטאון, פרי עמלם של יואב ריבלין מנהל אתר המכון וחברי מערכת הביטאון.

אני מאחלת לכולנו קיץ ממלא באנרגיות טובות ובעיקר מלא בהנאות החיים, קטנות כגדולות.

מיכל גולן

תפריט
אפשר לעזור?