גיליון 63

ספטמבר
2019
בימת דיון:
פיתוח מקצועי ואפקטיבי: הישגים וחסמים
Filters

פיתוח מקצועי מהשטח כמפתח להובלת שינוי בית-ספרי

תפיסת אמי"ת גוגיה פותחה ברשת אמי"ת ופועלת בבתי החינוך שלה משנת תשע"ב (2012). עיקריה נוסחו במסמך מצפן אמי"ת. המצפן משמש כלי להתוויית הדרך ולניווט בה אל עבר היעד שהרשת הציבה לעצמה: השלמת המעבר מבתי חינוך לקהילות חינוכיות לומדות (קח"ל) עד שנת 2020. המסמך מתעדכן מעת לעת לאור הניסיון שנצבר בשטח, בהתאם לתפיסת הרשת את עצמה כארגון לומד ומתפתח הרואה בלמידה מתמדת דרך חיים.

מפת החדשנות של הפיתוח המקצועי בישראל

בינואר 2019 פרסם ה-OECD דו"ח מקיף בנושא חדשנות במערכות החינוך של המדינות החברות בארגון. הדו"ח הגדיר חדשנות כ"יצירה של תוצר או תהליך חדשני או משופר ששונה באופן משמעותי ממה שהיה מוכר באותו ההקשר".

מסקנות והמלצות הוועדה לניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך מיסודה של היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך

הוועדה לניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך הוקמה לפני כשנתיים על ידי "היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך" לבקשת משרד החינוך. הוועדה קיימה תהליך למידה מקיף כדי לבחון את הנעשה בתחום זה בארץ, למפות את המגמות העכשוויות בעולם, ולזהות תחומים שבהם ניתן לשפר את הפיתוח המקצועי הקיים. על רקע רצונה של הוועדה להרחיב את מגוון הקולות הנשמעים ואת הידע המצוי בפניה, נוצר שיתוף הפעולה עם מכון מופ"ת, שבמסגרתו פורסם "קול קורא" לשליחת מאמרים לבימת הדיון של גיליון זה.

פיתוח מקצועי בעידן משתנה – המקרה של תוכנית "מצוינות 2000"

"אלון ואורן, שני מטיילים, הגיעו אל כפר הריבועים. המחזה שנגלה לעיניהם היה מדהים. בכל מקום נראו ריבועים. בתים ריבועיים, גינות ריבועיות ושלטים ריבועיים...". הסיפור נמשך, עד שמגיעים להנחיה הבאה: "פקיד המלון ביקש: קחו לכם נייר, שרטטו עליו ריבועים ונסו לחלק ריבוע אחד ל-7 ריבועים וריבוע אחר ל-17 ריבועים. אני מאמין שתצליחו". זוהי פתיחה אופיינית למפגש השתלמות למורי מתמטיקה בבתי הספר היסודיים במסגרת תוכנית "מצוינות 2000". נושא המפגש אינו מוצג מלכתחילה, וכך גם לא מטרותיו. המשתלמים צוללים מייד אל תוך משימת הביצוע הראשונה.

לכל קוראי הביטאון שלום,

כמה נדוש וכמה מעייף לציין כל העת את מצבנו המתנדנד ופשוט לייחל למעט יציבות במחוזותינו. סבב בחירות אחד מאחורינו, תקופת ביניים נטולת החלטות ומהלכים משמעותית בעוכרינו, וסבב בחירות נוסף לפנינו... ובין לבין הארץ לא נחה ולא שוקטת. שנת הלימודים הסתיימה, וזו שתבוא בעקבותיה תיפתח "איכשהו" עם רועים חסרי ניסיון ואולי שוב זמניים... כמה, כמה, כמה כמהה המערכת שלנו למעט המשכיות ולאורך טווח שמעבר למהלך פוליטי כזה או אחר. נדמה שתפקידנו, שומרי המקצוע, הילדים והתקוות, נעשה חשוב שבעתיים, ובו כמובן נוסיף ונדבק.

גישת ההזדמנויות: התפתחות מקצועית ואישית זו לצד זו

במאמר זה אבקש לטעון שהתפתחות מקצועית והתפתחות אישית לא זו בלבד שיכולות להתקיים יחדיו, אלא שהן עשויות לחזק ולהפרות זו את זו. אציג זאת באמצעות סיפור מקרה.

Teachers First!: Learning and Teaching with a Play Mindset

This paper highlights insights from ongoing research that focuses on shifting in-service teachers’ mental models to what we have dubbed a Play Mindset by introducing them to improvisation games and Playback theatre techniques. Teachers become students who adopt a culture of play in a collaborative learning environment with clear rules, where they learn to listen deeply, respect each other, become curious, take chances, make mistakes and discover new ways to learn together playfully while creating a supportive classroom climate. From session to session, teachers adapt these techniques to their own classroom settings, write reflections upon them and report upon successes and failures, and most important of all, keep playing. This method places the teachers first.

פיתוח מקצועי של מורים בישראל: השאלה הערכית והתשובה הפרגמטית

במאמר זה אדון באתגר חשוב הניצב בפני קובעי המדיניות בנוגע לפיתוח מקצועי של מורים בישראל. מצד אחד, המחקר מורה כי יש לבסס פיתוח מקצועי של מורים על הערכה. מצד אחר, מורים רוצים לשלוט בתהליך ההתפתחות שלהם, ועשויים להתנגד לניסיונות לכפות על ההוראה שלהם חזון חיצוני. הם אינם בהכרח אוהבים שאומרים להם מה דרוש להם ומה לא. הפתרון שאציע במאמר מבוסס על התאמה של מסלול ההתפתחות המקצועית למוטיבציה של המורה.

התפתחות מקצועית של סגל מרצי המכללות להוראה בעידן הגלובליזציה

קיימת הסכמה גורפת בין כל הגורמים, שלאיכות המורים יש השפעה מכרעת על הישגי התלמידים ועל קידום בתי הספר. רווחת גם הסכמה על כך שהכשרת המורים כיום איננה מספיקה, ושצריך לעודד מורים להפנים את נושא הלמידה לאורך החיים. מחקרים מראים שמורים מעוניינים במסגרות להתפתחות מקצועית שהן רלוונטיות, אינטראקטיביות, בשיתוף עם אנשים המבינים את חווייתם המקצועית והמכבדים אותם כאנשי מקצוע.

תפריט
אפשר לעזור?