גיליון 63

פרסומורים

פרסומים שיצאו לאור לאחרונה - מפרי עטם של מורי מורים

McDermott, P. E.  (Ed.) (2019).Teacher training: Perspectives, implementation and challenges. New York: Nova Science

הספר נכתב בעידן של חיפוש דרכים  להפוך את ההוראה-למידה במוסדות החינוך ואת הכשרת הגננות והמורים לאפקטיביות-לכאלו המצליחות להביא ללמידה משמעותית ולרווחה רגשית בקרב התלמידים. תלמידים שונים במאפייניהם האישיים וברקע התרבותי, משפחתי וסוציו -אקונומי שלהם. שבעה מתוך שמונת הפרקים הכלולים בספר מציגים את גישת הלמידה-הוראה והכשרת המורים המיושמת למעלה מעשור בתכניות תואר ראשון ושני לחינוך לגיל הרך במכללת לוינסקי לחינוך. התיזה המרכזית שמשתקפת בשבעת הפרקים שנכתבו על ידי צוות ההוראה וההדרכה בתוכנית ליל הרך במכללת לוינסקי לחינוך, היא שהכרחי להגדיר פרקטיקות וכישורי ליבה בהוראה והכשרת מורים. הגדרנו פרקטיקות וכישורים שמדגישים הוגנות וחוזקות של לומדים לצד תפיסת למידה סוציו-קונסטרוקטיביסטית. כותבות הפרקים הן: קלודי טל, איריס לוי, מיכאלה כדורי-שלזק, סיגל טיש, מיכאלה כדורי-שלזק, סיון שתיל-כרמון, עינת סקרה אטר, אורלי ליכט ויניש, אלונה פלג, נעמי פרצ'יק, יעל שלזינגר, פנינת טל, אלונה פלג,  עאליה קביה, מרגלית כהן (סטודנטיות ותואר שני וגננות)  ורבקה הלל לביאן, ראשת התכנית לתואר שני בחינוך מיוחד.

https://novapublishers.com/shop/teacher-training-perspectives-implementation-and-challenges/

טאוב, דוד (2019). מערכת החינוך בראי החוק והמשפט. חיפה: פרדס הוצאה לאור

המציאות של ימינו, שבה אנשי חינוך צריכים להתגונן מפני איום חוקי ומשפטי של הורים, תלמידים, מעסיקים ואחרים, מחייבת אותם להכיר באופן מעמיק את חובותיהם וזכויותיהם.

בספר מציג המחבר את מערכת החינוך הישראלית ומתאר את מקורות החוק, השפיטה, בתי המשפט ובתי הדין העוסקים בסוגיות חינוכיות. הוא דן בהיבטים המשפטיים של מוסדות החינוך השונים הקיימים במדינה, וכן בבעלי תפקידים שונים מיחידות הקו והמטה, על סמכויותיהם ואחריותם במערכת החינוך.

הספר עוסק גם בשאלת מינויי מורים, פיטוריהם ואחריותם בתחום הנזיקין. פרקים ייחודיים מוקדשים למעמד החוקי של הורי התלמידים, לזכויותיהם ולחובותיהם, וכן לזכויות ילדיהם – תלמידי מערכת החינוך. עוד יש בספר התייחסות מיוחדת לתוכניות הלימודים ולאחריותם של כותבי התוכניות והמורים לדרך הוראתן.

הספר מערכת החינוך בראיית החוק והשפיטה מיועד לכל מי שחפץ בידע ובתובנות באשר להיבטים המשפטיים של מערכת החינוך: פוליטיקאים, אנשי ציבור, אנשי חינוך ברמות הבכירות והנמוכות, מפקחים, מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות, מנהלי מוסדות חינוך, ועדי הורים, הורי תלמידים, סטודנטים ועוד.

דוד טאוב היה מרצה וראש לימודי מנהל החינוך באוניברסיטת בר אילן. כיום הוא ראש לימודי תואר שני בארגון ומנהל החינוך במכללת אורות ישראל. הוא פרסם מאמרים בכתבי עת בארץ ובעולם בנושאי מנהל החינוך, חינוך דתי וההיבט המשפטי של החינוך. ספרו בין ממלכתיות וייחודיות: קונפליקטים ומשברים בחינוך הדתי לאומי ראה אור בשנת 2007 .

אבינון, יוסף (2018). חינוך מחפש משמעות: לקראת בתי ספר חלופיים. חיפה: פרדס.

ספר זה קורא למורים ולתלמידים לשתף ביניהם פעולה, לחשוב ולעשות חינוך אחר – חינוך שיש בו משמעות. אך קריאה כזו זקוקה לכיוון, לתוכן, לחזון. הספר מנסה להציע חזון שבמרכזו נמצאים המורים – מורים "שעושים מקום" לתלמידים. אפשר לנסח את החזון במילים אלו:

יש לי חלום שמורים יכינו מערך שיעור ויסטו הרחק ממנו במהלך השיעור. שהם תמיד "לא יספיקו את החומר" ויפליגו ל"חומרים" חדשים; יש לי חלום שמורים יצמצמו את נוכחותם ויתנו מרחב לתלמידיהם; יש לי חלום שמורים לא יכתבו על הלוח, ותלמידים לא יכתבו במחברות, וכי הכול ייכתב לטובה בחוויות משמעותיות; יש לי חלום שמורים ותלמידים ייצרו דברים חדשים ומלהיבים ולא ימחזרו חומרים מוכרים ושחוקים; יש לי חלום שמורים יביעו את עצמיותם בהוראה ובלמידה, ותלמידים יביעו את עצמיותם בלמידה ובהוראה, בבחינת גם תלמידים מלמדים וגם מורים לומדים; יש לי חלום שמורים יאמרו לתלמידיהם "למדתם כי לא לימדנו, רק תמכנו".

הספר ממליץ להקים בתי ספר חלופיים מסוגים שונים, המתאימים לסוגים שונים של תלמידים. הכוונה היא לבתי ספר המבוססים על ערכים דמוקרטיים-ליברליים מן הסוג שתואר, כלומר ערכים בעלי אופי צורני אשר מטרתם לספק לתלמידים כלים לחשיבה ביקורתית, לבחירה שקולה, לגיבוש עמדה עצמאית, לאחריות אישית ולמימוש עצמי.

בסיום מושמעת קריאה לתלמידים ולמורים לעשות מעשה, ושיר מעורר השראה של רוני סומק חותם את הספר.

הספר משלב בין כתיבה נרטיבית-אישית לבין כתיבה מקצועית-אקדמית, והוא מסכם 35 שנים של כתיבה ושל הוראת הפילוסופיה של החינוך במסגרות להכשרת מורים.

ד"ר יוסף (יוסי) אבינון הוא מרצה (בגמלאות) לפילוסופיה של החינוך במכללת סמינר הקיבוצים; הוא מחברם של שישה ספרים ויותר משבעים מאמרים שהתפרסמו בישראל ובחו"ל; תחומי ההתמחות שלו הם חינוך אלטרנטיבי, חינוך מוסרי, חינוך יצירתי, חינוך לדמוקרטיה וחינוך הומניסטי.

תפריט
אפשר לעזור?