גיליון 64

דבר העורכת

מני משומר
רוחות חורף מנשבות בחוץ ובלבבות וחשרת עננים שאין לדעת איזה גשמים הם נושאים, מרחפת מעל שמינו הפוליטיים שהם תמיד תמיד גם שמינו הגשמיים היום-יומיים... שנת הלימודים במערכת החינוך ובמערכת ההשכלה הגבוהה נפתחת עם ממשלת מעבר על כל המשתמע ממצב זה. אין ספק שבין הראשונים להיפגע הם מערכות התלויות לצורך התקיימותן ביציבות ובראייה לטווח ארוך – תכונות שבשלב זה הן משאלות לב נכספות...

לכל קוראי הביטאון שלום רב,

רוחות חורף מנשבות בחוץ ובלבבות וחשרת עננים שאין לדעת אילו גשמים הם נושאים, מרחפת מעל שמינו הפוליטיים שהם תמיד תמיד גם שמינו הגשמיים, היום-יומיים…

שנת הלימודים במערכת החינוך ובמערכת ההשכלה הגבוהה נפתחה עם ממשלת מעבר על כל המשתמע ממצב זה. אין ספק שבין הראשונים להיפגע הם מערכות התלויות לצורך התקיימותן ביציבות ובראייה לטווח ארוך – תכונות שבשלב זה הן משאלות לב נכספות…

הלשכה לסטטיסטיקה מציינת את הידוע לנו זה מכבר – שיש ירידה הולכת ונמשכת במספר הנרשמים ללימודי חינוך והוראה, והפרשנים חוזרים ומציינים את הסיבות לכך שהעיקרית בהן לדעתם היא מעמד המקצוע ותנאי העבודה בו. נקווה שיימצא לנו שר שיהיה אמיץ דיו לחולל את השינויים הנדרשים. המשרד והמינהל לעובדי הוראה בתוכו מחפשים כל דרך לגייס, להסב ולמשוך אנשים מתחומים מגוונים אל תוך הזירה, וכולנו תקווה שאלו יישאו את הפירות המצופים.

מסמכי המתווים החדשים להוראה עדיין לא סוכמו והופצו אך ניתן לומר על סמך הטיוטות, שהם שולחים אותנו לחשיבה מחודשת בתחומים רבים וחשובים ובכך יש תמיד ברכה.

הגיליון הנוכחי של ביטאון המכון ממשיך בשיתוף פעולה עם יוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך. הפעם על סדר היום הנושא של למידה-חברתית רגשית (SEL). בקול הקורא שהפצנו כתבנו את הדברים האלה:

בשנים האחרונות הולך וגובר העניין בלמידה ובמיומנויות חברתיות-רגשיות. עניין זה נובע במידה רבה מעדויות מצטברות לכך שיכולות חברתיות-רגשיות תורמות לתלמידים ולהצלחתם בבית הספר ובעתיד – גם במקומות עבודה, במערכות יחסים וכאזרחים בחברה. השפעות חיוביות אלה הביאו לפיתוח תוכניות שונות להוראה של המיומנויות, והמחקר מצביע על כך שכאשר הן מיושמות באופן אפקטיבי הן מובילות לשיפור מדיד בתחומי חיים רבים של ילדים.
בעקבות פניית משרד החינוך הקימה היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך ועדת מומחים מתנדבים בנושא של הטמעת למידה חברתית-רגשית במערכת החינוך. הוועדה, בראשותו של פרופ׳ רמי בנבנישתי, מובילה תהליך למידה מקיף בנושא זה במטרה לגבש מסקנות והמלצות על סמך ידע עדכני בנושא. המסמך המסכם של הוועדה צפוי להתפרסם באביב 2020.

נדמה שכל מי שעיסוקו בחינוך ובבני אדם ישאל מה הרבותא? שהרי ברי לכול שמן הראוי שכל מסגרת שהיא, שנמצאים בה אנשים חיים, נושמים ומרגישים, תתייחס לכל היבטי אישיותם הצומחת, אך לא היא! הרדיפה אחר הישגים, צפיפות הכיתות והדגשת הידע, דוחקות ומקשות לא אחת על מילוי המשימה המרכזית של החינוך – זימון מסגרת מיטיבה ומסייעת לטיפוח אדם בעל תחושת מסוגלות בכל תחומי ההתפתחות.

טוב וחשוב שהנושא עולה באופן גלוי ומוצהר על סדר היום(!!!) – הכותבים השונים בגיליון זה מצביעים על דרכים מעניינות ומגוונות להשיב אותו אל מרכז העשייה החינוכית. חשוב לשים לב שאלה מבוססות על חיבור אמיץ בין פרקטיקה לתאוריה ומדגישות את הצורך בלמידה מסודרת שלהן בטרם יישום. הסקירה שהכין עבורנו מרכז המידע מעידה הן על ריבוי המושגים הן על הקושי למדוד אפקטיביות, והיא מכניסה לדיון את הטלת הספק ההכרחית כל כך בכל תחום ומישור בחינוך.

לית מאן ד-פליג שנושא זה צריך לתפוס מקום רחב יותר בהכשרת המורים ובבמות השונות של למידה תוך-תפקידית. המגמה להרחיב את השהות בבתי הספר ובגנים במהלך ההכשרה מזמנת זירות לימוד אותנטיות גם בתחום זה, ועלינו המלאכה להפיק מהן את המרב ואת המיטב.

בגיליון הנוכחי אנו זוכים בהצצה אל תוך עולמו האישי של מני משומר ממכון מופ"ת, צלם חובב בעל עין רגישה במיוחד. התערוכה מוצגת בקומה הרביעית של מבנה המכון, המוקדשת ליצירות מפרי רוחם של העובדים.

אני מאחלת לכולנו שנת לימודים מצמיחה ומעוררת למחשבות ולמעשים שיקדמו את שדות עיסוקינו השונים!

בברכה טובה ורבה – מיכל

תפריט
אפשר לעזור?