גיליון 65

דבר ראש מכון מופ"ת

אלי שבדרון מכללת אמונה, ירושלים טכניקה מעורבת על נייר
הוראת הספרות באקדמיה, במציאות מורכבת וטכנולוגית, היא אחת הסוגיות המעסיקות ביותר את מוסדות ההשכלה הגבוהה בכלל ומוסדות הכשרת המורים בפרט. המאמרים המגוונים בבימת דיון זו משקפים את הדילמות של הוראת הספרות בהשכלה הגבוהה, ובמיוחד את בחינת הקשר בין ספרות, אומנות, הוראה וצורכי הלומד.

מכון מופ"ת משמש כמרכז מחקר, פיתוח ולמידה ייחודי המרשת בין השדה החינוכי, המוסדות האקדמיים להכשרת מורים ולמחקר ומשרד החינוך. באופן זה מכון מופ"ת מוביל תהליכים שתכליתם שיפור ההוראה במערכת החינוך באמצעות חיזוק פרופסיית ההוראה. אחת ממטרותיו העיקריות של המכון היא התמודדות עם סוגיות מרכזיות בהוראה ולמידה בשלבי ההכשרה, הכניסה להוראה והפיתוח המקצועי של מורי מורים ומורים.

הביטאון הוא בימת דיון בנושאי מחקר, חינוך והוראה בנושאים מגוונים המתרחשים בשדה החינוך. זוהי בימה למרצים מהמכללות ומהאוניברסיטאות לדיונים בנושאים בוערים תוך העלאת דעות שונות ומגוונות. השיח הפורה בביטאון הוא כר חשוב להמשך דיאלוג ומחקר וליצירת קהילות מקצועיות הדנות בנושאי הליבה בהכשרת מורים ובחינוך.

הוראת הספרות באקדמיה, במציאות מורכבת וטכנולוגית, היא אחת הסוגיות המעסיקות ביותר את מוסדות ההשכלה הגבוהה בכלל ומוסדות הכשרת המורים בפרט. המאמרים המגוונים בבימת דיון זו משקפים את הדילמות של הוראת הספרות בהשכלה הגבוהה, ובמיוחד את בחינת הקשר בין ספרות, אומנות, הוראה וצורכי הלומד.

אני מזמין אתכם ליטול חלק בבימת הדיון בקריאה, בשליחת תגובה למאמרים ובכתיבה בבימות הדיון הבאות.

תפריט
אפשר לעזור?