"אסקסטה" לשאת את המשקל על הכתפיים

"אסקסטה" לשאת את המשקל על הכתפיים

יום שני, 8 נובמבר 2021

שיח על קידום הגיוון – לציון יום הסיגד

יום שני, 8 בנובמבר 2021, ד' בכסלו תשפ"ב, בשעות 21:00-15:00

תוכנית תספה פועלת כל השנה לקידום ולשילוב עובדי הוראה יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. זאת ועוד, אנו בתוכנית פועלים לקידום השיח בנושאים הנוגעים לרב-תרבותיות, לחברה ישראלית ולגזענות. תוכנית תספה מזמנת במה לשיח משותף על סוגיות העולות מתוך ניסיוננו בשילוב עובדי ההוראה יוצאי אתיופיה במערכת החינוך, ומעלה לסדר היום גם תכנים שלא תמיד נוח לדון בהם, במטרה לצאת מן הפרט ולעבור לכלל החברה הישראלית. חג ה"סגד", המצוין סמוך לפתיחת שנת הלימודים האקדמית, הוא יום של חשבון נפש אישי וקהילתי, ומשמש נקודת ציון למפגש המסורתי של קהילת השותפים לתוכנית. ביום זה, בד בבד עם המפגש וציון החג, ניצור במה לסוגיות העולות מהשטח, ונציג נתונים ומחקרים על התוכנית. ביום זה נעסוק בשאלת הגיוון בחברה הישראלית, ונתמקד בקהילת יוצאי אתיופיה בישראל. במהלך היום נחווה את רוח יום ה"סיגד", ולצד תפילות מרגשות של יום קדוש זה נדון בתופעת הגיוון בחברה הישראלית, ונציג מחקרים  והרצאות מעוררות השראה לקידום השיח. את היום נחתום בסדנת  מחול אתיופי ובחוויות אותנטיות נוספות.

סדר היום של המפגש

תפריט
אפשר לעזור?