טלי חג'שורי

מנהלת מו"פ תכנית סימולציות בחינוך במכון מופ"ת

מנהלת מו"פ תכנית סימולציות בחינוך  במכון מופ"ת. בוגרת תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית מחקרית, יועצת ארגונית ומנחת קבוצות. מאמינה מאוד בכלי הסימולטיבי ובערך הפרקטי והתפיסתי שלו.

מבקשת להפעיל מו"פ התכנית לאור ההבנה, ששיתוף בידע קיים, פיתוח ידע חדש והנגשתו- יאפשרו לכל משתתפי הסדנאות ולצוותים המובילים את מרכזי הסימולציה- חוויה מיטבית ומשמעותית, כזו שמאפשר למידה מתוך התנסות. התנסות שתמשיך להדהד את עצמה גם לאחר הסדנה, תאפשר רפלקציה ושינוי של עמדות והתנהלות במצבי קונפליקט ובכלל- בתוך קשרים ויחסים בינאישיים.

בעברה, היתה טלי סמנכ"ל הדרכה ופיתוח ארגוני בעמותת צ.ב.ע, מנהלת מחלקת פיתוח וניהול ידע בארגון 'בעצמי'.

תפריט
אפשר לעזור?