ד"ר אליסיה גרינבנק

בימת דיון:
Filters

פיתוח מקצועי של מורים בנושא עבודה שיתופית עם הורים לתלמידים עם מוגבלות

משרד החינוך אומנם מטיל על המורים את האחריות לקידום העבודה השיתופית עם ההורים, אך אלה לעיתים קרובות מרגישים שלא הוכשרו בנושא, ושאין להם מיומנויות ליצירה ולניהול של עבודה זאת. הקושי גדול יותר כשמדובר בעבודה עם הורים לתלמידים עם מוגבלות. בין מורים לבין הורים לתלמידים עם מוגבלות מתקיים קשר ייחודי ושונה מהקשר שבין מורים לבין הורים לתלמידים ללא מוגבלות. מספרות המחקר עולה כי עבודה שיתופית עם הורים בכל הנוגע לשירותי חינוך מיוחד, מיטיבה עם הטיפול בתלמידים הללו ועם למידתם ותורמת לקידומה.

תפריט
אפשר לעזור?