ד"ר טלי פרידמן

בימת דיון:
Filters

למידה חברתית-רגשית (SEL) – אתגרים בהטמעה במערכת החינוך

ד"ר טלי פרידמן, מרכזת ועדת המומחים שהקימה היוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך, ריכזה עבור קוראי בימת הדיון את עיקרי הדברים המתוארים במגוון המאמרים המופיעים בה.

תפריט
אפשר לעזור?