ד"ר ניצה שחר

בימת דיון:
Filters

גישת ההזדמנויות: התפתחות מקצועית ואישית זו לצד זו

במאמר זה אבקש לטעון שהתפתחות מקצועית והתפתחות אישית לא זו בלבד שיכולות להתקיים יחדיו, אלא שהן עשויות לחזק ולהפרות זו את זו. אציג זאת באמצעות סיפור מקרה.

תפריט
אפשר לעזור?