ד"ר סרגיי טלנקר

בימת דיון:
Filters

פיתוח מקצועי של מורים בישראל: השאלה הערכית והתשובה הפרגמטית

במאמר זה אדון באתגר חשוב הניצב בפני קובעי המדיניות בנוגע לפיתוח מקצועי של מורים בישראל. מצד אחד, המחקר מורה כי יש לבסס פיתוח מקצועי של מורים על הערכה. מצד אחר, מורים רוצים לשלוט בתהליך ההתפתחות שלהם, ועשויים להתנגד לניסיונות לכפות על ההוראה שלהם חזון חיצוני. הם אינם בהכרח אוהבים שאומרים להם מה דרוש להם ומה לא. הפתרון שאציע במאמר מבוסס על התאמה של מסלול ההתפתחות המקצועית למוטיבציה של המורה.

תפריט
אפשר לעזור?