פרופ' מיכל ראזר

בימת דיון:
Filters

להחיל את ההכ(ל)לה בבתי הספר

בשנים האחרונות אנו עדים להתחייבות גלובלית הולכת וגדלה לחינוך מכליל – כפי שמשתקף בהכרזת אונסק"ו (UNESCO, 2009). מערכת החינוך הישראלית מצליחה באופן מאוד חלקי ליישם את ההתחייבות הזו. אנו מבקשים לנסח בקצרה במאמר זה מהי המשמעות של יישום חינוך מכליל, ובו בזמן להתייחס למושגים הקשורים בהדרה ובהכללה חברתית, ולבחון באיזה אופן בתי ספר מנציחים תהליכים של הדרה חברתית גם, ובמיוחד, כאשר הם מפעילים תוכניות לקידום החלשים.

שמ"ש – שותפות מכללה שדה: לגדל מורה מְגַדֵּל

מכללת "אורנים" מפתחת בשנים האחרונות תוכניות לימודים חדשות להכשרת מורים במטרה להצמיח אנשי חינוך המודעים לתופעות של הדרה ושונות על רקע חברתי, תרבותי ופוליטי. אנשי חינוך המצוידים בכישורים ומיומנויות המאפשרים התמודדות עם תופעות מורכבות בסביבה הבית-ספרית ומסוגלים לשלב באופן מעמיק בין הוראה דיסציפלינרית ובין בניית מערכת יחסים המסייעת לתלמידים להתפתח במישור האישי והאקדמי.

תפריט
אפשר לעזור?