קרן קטקו איילי

בימת דיון:
Filters

הוראת אוריינות המדיה והזיקה שלה לפדגוגיה אקטיביסטית

לימוד של מיומנויות אוריינות המדיה מחנך לחשיבה ביקורתית גם באמצעות יצירת פעולות לשינוי המצב הקיים. מטרת המאמר היא לתאר את גישתם של מורי המדיה לתפקידם כסוכני שינוי חברתיים.

תפריט
אפשר לעזור?