רביב נאוֶה

בימת דיון:
Filters

נייר עמדה – תוכנית לאומית בנושא חינוך לאוריינות מדיה (תקשורת)

בנייר עמדה זה נבהיר את סוגיית הצורך לספק לילדים ולנוער בישראל באופן מיידי כלי מחויב מציאות לקראת יציאתם לחיים הבוגרים – האוריינות התקשורתית: היכולת לברור את העיקר מן הטפל, להבין מהי ידיעת כזב, ולהיות מודעים לקיומה של מערכת הלחצים הכלכליים-פוליטיים-חברתיים, שמופעלים בעיקר על תעשיית החדשות. במסמך זה נבקש להציג את נחיצותה של תוכנית לאומית ספירלית של אוריינות תקשורת כתחום ליבה במערכת החינוך ובהכשרת המורים בישראל. עוד נציג במסמך זה סקירה תמציתית של תוכניות לימוד דומות בעולם ואת החשיבה הערכית שבבסיסן.

אנומליה ממוסדת:
חינוך לתקשורת
והתלכדות תרבותית בישראל

מחקרים העוסקים בהתפתחותו של החינוך לתקשורת בישראל הצביעו על המתח שבין המוסדות הפדגוגיים והפוליטיים לבין הרעיונות הביקורתיים שבבסיס אוריינות המדיה. במאמר זה אני מבקש להרחיב את נקודת המבט ולטעון כי מתח זה אינו נובע רק מגורמים מוסדיים או כאלה הקשורים ליישום הטכני של תוכניות הלימודים; לטענתי, קיימת אי-התאמה (אנומליה) בין מאפייני הבסיס של מערכת החינוך לבין מאפייני התקשורת והעקרונות הבסיסיים של החינוך לאוריינות תקשורת. אי-ההתאמה נוכחת בשלושה היבטים הקשורים בתופעת ההתלכדות התרבותית: תרבות של התלכדות, תרבות של השתתפות ואוניברסליות.

תפריט
אפשר לעזור?