בימת דיון

בימת דיון:
Filters

דבר העורך הראשי

כמו במוסדות רבים, גם בבית הספר של ילדיי דעיכתו של גל הקורונה החמישי, שפגע כמעט בכל בית, לצד פריחתן של הכלניות, האיצו מפגש כלל שכבתי. בחיק הטבע, ממש לא רחוק מהבית, כמה עשרות הורים וילדים נפגשו לשאוף מעט אוויר אביבי צח בפיקניק שכבתי. לא חלפו יותר משלושים דקות בטרם קיבלתי, כמו רוב רובם של ההורים מסביב, איזשהו "פוש" חדשותי מהאפליקציה. יכול להיות שהיה מדובר באיזשהו עניין סביב המצב המתוח במזרח אירופה, או במידע חדש סביב סיפור רכילותי עסיסי שהולך ומסתעף.

מפיתוח מקצועי להתפתחות מקצועית בית-ספרית

בארץ, כמו גם בארצות רבות אחרות, יש הסכמה גורפת בקרב חוקרים ואנשי חינוך, שנדרשת רפורמה משמעותית במערכות החינוך, שבבסיסה שינוי מהותי בתפיסת ההוראה והלמידה של כל בעלי העניין. תקופת הקורונה העצימה את הצורך הזה, אך בד בבד חשפה הזדמנויות רבות לחולל את השינוי הדרמטי הנדרש. בסקירה זו אציג את השינויים הנדרשים בפיתוח המקצועי של המורים במסגרת האוטונומיה הבית-ספרית, את שלושת עמודי התווך שעליהם מושתתת התפתחות זו ובעיקר את תפקידם המכריע של המורים ברפורמה הנדרשת.

לבצור את פרי הגפ"ן:

בימים אלה, במסגרת התוכנית לגמישות ניהולית במערכת החינוך, הוחלט על הרחבה ניכרת של סמכויותיהם של המנהלים באמצעות העברת משאבים ותקציבים לניהולם הישיר. מה שבעבר הוגדר כ"ניהול עצמי", ייקרא החל משנת תשפ"ג "גמישות פדגוגית ניהולית" (גפ"ן). ביטויה של גמישות זו בכך שעל המנהלים להתאים את המשאבים והמענים העומדים לרשותם לצרכים הייחודיים של קהילתם העקרונות שמייצגים ראשי התיבות גפ"ן – גמישות, פדגוגיה, ניהול – הם ביטוי מיטבי של תפקיד המנהל ושל מסוגלותו הניהולית והמקצועית.

אוטונומיה בית-ספרית במפגש עם הפיתוח המקצועי של מורים

בנייר עמדה זה אציג תחילה את הסוגיה של מתן אוטונומיה וגמישות למנהלי בתי הספר. בהמשך אבחן את הסוגיה הזו מנקודת מבט מיקרו פוליטית על הארגון הבית-ספרי. אציג את המתח הקיים במפגש שבין הגמישות הניהולית של מנהל בית הספר בבחירת התכנים של הפיתוח המקצועי לבין הגורמים האנושיים העוסקים במלאכת החינוך. לסיכום אציג את עמדתי.

פיתוח מקצועי של מורים בנושא עבודה שיתופית עם הורים לתלמידים עם מוגבלות

משרד החינוך אומנם מטיל על המורים את האחריות לקידום העבודה השיתופית עם ההורים, אך אלה לעיתים קרובות מרגישים שלא הוכשרו בנושא, ושאין להם מיומנויות ליצירה ולניהול של עבודה זאת. הקושי גדול יותר כשמדובר בעבודה עם הורים לתלמידים עם מוגבלות. בין מורים לבין הורים לתלמידים עם מוגבלות מתקיים קשר ייחודי ושונה מהקשר שבין מורים לבין הורים לתלמידים ללא מוגבלות. מספרות המחקר עולה כי עבודה שיתופית עם הורים בכל הנוגע לשירותי חינוך מיוחד, מיטיבה עם הטיפול בתלמידים הללו ועם למידתם ותורמת לקידומה.

התפתחות מקצועית של מורים במסגרת קהילת למידה ועשייה

מאמר זה מציג התפתחות מקצועית של מורים במסגרת בנייה של קהילה מקצועית בבית-ספר יסודי ממלכתי-דתי. במסגרת המגמה למתן אוטונומיה לבית-הספר, שהתחזקה במהלך מגפת הקורונה, הקמנו קהילת למידה ועשייה, אשר שזרה השתלמות מסורתית בפסג"ה בלמידת המורים בבית-הספר, טיפחה שיתופיות ואפשרה מרחב וזמן ללמידה, ולא פחות מכך עודדה כוחות פנים בית-ספריים והצמיחה מנהיגות.

מורות כמנהיגות בתקופת הקורונה:

מנהיגות בזמן משבר היא קריטית, וביתר שאת מנהיגות חינוכית. התלמידים מחפשים בדמות המורה ביטחון, אמון ואופטימיות. בהקשר החינוכי, המחקר מציב את המנהיגות החינוכית בפרספקטיבה מגדרית, לקראת מנהיגות נשית חינוכית, הנגזרת מן הרוב הנשי במערכת החינוך.

הוראת אוריינות המדיה והזיקה שלה לפדגוגיה אקטיביסטית

לימוד של מיומנויות אוריינות המדיה מחנך לחשיבה ביקורתית גם באמצעות יצירת פעולות לשינוי המצב הקיים. מטרת המאמר היא לתאר את גישתם של מורי המדיה לתפקידם כסוכני שינוי חברתיים.

בתווך שבין וידאו ארט לקולנוע מתגוררת הבינתחומיות

הקולנוע הוא אומנות ממוסדת ועתירת ממון, ולכן הוא שונה מהווידאו, שנתפס בעיני האומנים כחתרני ואנטי-ממסדי כיוון שהוא מוטבע על גבי מדיום נטול מקור שניתן לשעתוק ולשכפול אינספור פעמים. כך, בניגוד לקולנוע שהוא מדיום מסחרי במוצהר, הווידאו ארט הוא מוצר אומנות זמין וזול ועל כן דמוקרטי וחברתי בהרבה. בדומה לאומנויות המופע: תיאטרון, מחול, מוזיקה וקולנוע, הווידאו ארט מתרחש ברצף של זמן. כלומר, בניגוד לצפייה ביצירה דוממת, שאינה מחייבת הימשכות של זמן, בווידאו ארט מתקיימים חיבורים בין הדימוי הנע, הגוף, הקול והצליל המוזיקלי, זוויות הצילום והעריכה, והם מחייבים זמן צפייה מתמשך שנקבע מראש בידי האומן. באופן זה מיטשטשים הגבולות בין האומנויות השונות ונוצר כלי בינתחומי אומנותי-טכנולוגי חדש וייחודי.

תפריט
אפשר לעזור?