חברי ועדת היגוי

שמות חברי ועדת ההיגוי:

איל רם , סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך
ד"ר לילי רוסו, מנהלת אגף א' הכשרה אקדמית וקשרי מל"ג ות"ת
ד"ר רם נעמן, ממונה באגף עתודות לישראל, משרד רוה"מ
איריס וולף, מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות עובדי הוראה, משרד החינוך
ד"ר רבקה ודמני-שאומן, סגנית יו"ר המועצה להשכלה גבוהה
פרופ' תמר אריאב, מנהלת האקדמית של קרן מנדל ישראל
פרופ' יהודה ברנדס, ראש המכללה האקדמית הרצוג
אורן סלע, סמנכ"ל כספים מכון מופ"ת
פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת סמינר הקיבוצים-המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
פרופ' לידור רוני, נשיא המכללה האקדמית בוינגייט וחבר בראמ"ה
פרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
ליאורה שפיצר, רכזת תוכנית אלומות, מכון מופ"ת
פרופ' חן שכטר, ראש מכון מופ"ת
ד"ר יעקב קורצוויל, ראש תוכנית אלומות, מכון מופ"ת
ד"ר דורון לדרר, ראש יחידות השדה, מכון מופ"ת
איציק דבש, איש עסקים ויזם חברתי
פרופ' פייסל עזייזה, נשיא מכללת סחנין
ד"ר סילביה שטיגליץ, מנחה תוכנית אלומות, מכון מופ"ת
תפריט
אפשר לעזור?