תוכנית אלומות

חזון, מטרות, יעדים

הבעיות העיקריות במוסדות האקדמיים לחינוך (הכשרת מורים)

1

מחסור במועמדים מיומנים למשרות בכירות בניהול אקדמי. ניהול אקדמי מחייב בכירות אקדמית, וזו מושגת גם ללא מיומנויות וכישורים ניהוליים.

2

ארגונים בשדה האקדמי-חינוכי נוטים לעבודה חד-ממדית ("עבודה ב-Silos"; כל מכללה וארגון עם עצמו), וזו מגבילה את היעילות של תהליכי שיפור ומעצימה את הפערים בין פריפריה למרכז.

3

עולם החינוך משתנה בקצב מואץ, ומרחב הכשרת המורים מתקשה להסתגל לקצב השינוי. יש להדק את הרלוונטיות בין האקדמיה לשדה.

החזון

פיתוח עתודת מנהיגות חינוכית בשדה הכשרת המורים – מנהיגות השואפת ומסוגלת למלא תפקידי ניהול בכירים; פועלת בשותפות ובממלכתיות; ויוצרת שיתופי פעולה בין המוסדות השונים להכשרת מורים, ובינם למוסדות חינוך, במטרה להוביל שינוי בהכשרת המורים ולקדם את החינוך בישראל.

מטרות התוכנית

  1. טיפוח מיומנויות ניהול וכישורי מנהיגות לעתודת הדרג האקדמי הבכיר
    במוסדות האקדמיים לחינוך, לצד חיזוק המוטיבציה לקבל תפקידי ניהול בכירים בשדה הכשרת המורים
  2. ביסוס תפיסה מערכתית של אקולוגיית הכשרת המורים, והבנה מעמיקה ומקיפה של תהליכי הכשרה ופיתוח של מורים
  3. רשת בוגרות ובוגרים הפועלת באמון ומתוך תפיסה ממלכתית, חוצת-מגזרים, לחיזוקה של מערכת הכשרת המורים

יעדים עיקריים

מטרה מס' 1

רשת בוגרות ובוגרים הפועלת באמון ומתוך תפיסה ממלכתית, חוצת-מגזרים, לחיזוקה של מערכת הכשרת המורים

עידוד שיח כן וגלוי על אודות אתגרים מקצועיים ומערכתיים מעולמם המקצועי של החברים ברשת, מתוך הקשבה, אמפתיה ואמון הדדי

העמקת ההיכרות בין החברים והחברות ברשת, ועם מגוון האוכלוסיות בחברה הישראלית הובלת

תהליכי שינוי אסטרטגיים ומערכתיים, תוך כדי מינוף השותפויות והגיוון ברשת

מטרה מס' 2

רשת בוגרות ובוגרים הפועלת באמון ומתוך תפיסה ממלכתית, חוצת-מגזרים, לחיזוקה של מערכת הכשרת המורים

עידוד שיח כן וגלוי על אודות אתגרים מקצועיים ומערכתיים מעולמם המקצועי של החברים ברשת, מתוך הקשבה, אמפתיה ואמון הדדי

העמקת ההיכרות בין החברים והחברות ברשת, ועם מגוון האוכלוסיות בחברה הישראלית הובלת

תהליכי שינוי אסטרטגיים ומערכתיים, תוך כדי מינוף השותפויות והגיוון ברשת

מטרה מס' 3

רשת בוגרות ובוגרים הפועלת באמון ומתוך תפיסה ממלכתית, חוצת-מגזרים, לחיזוקה של מערכת הכשרת המורים

עידוד שיח כן וגלוי על אודות אתגרים מקצועיים ומערכתיים מעולמם המקצועי של החברים ברשת, מתוך הקשבה, אמפתיה ואמון הדדי

העמקת ההיכרות בין החברים והחברות ברשת, ועם מגוון האוכלוסיות בחברה הישראלית הובלת

תהליכי שינוי אסטרטגיים ומערכתיים, תוך כדי מינוף השותפויות והגיוון ברשת

תפריט
אפשר לעזור?