תכנית פרקטיקות במרכזי הפסג"ה

על התוכנית

למרכזי הפסג״ה תפקיד מכריע בהובלת תהליכים של פיתוח מקצועי, פיתוח פרופסיה והתמקצעות עובדי הוראה.
קרן משפחת ליאון ותוכנית ראשית חברו למרכזי הפיתוח המקצועי ויצרו שותפויות עם הפסגות ברחבי הארץ

במטרה להעמיק את מעגל ההשפעה סביב מחנכות כיתה וקידום שוויון הזדמנויות.

במסגרת תהליכי פיתוח הידע קרן משפחת ליאון הפיקה מאגר פרקטיקות לאתגרים יום יומיים של מחנכות.  מרכזי הפסג"ה יוזמים, מפיצים, מטמיעים ומיישמים פרקטיקות אלה.

בשנת תשפ"ג 16 מרכזי פסג"ה ברחבי הארץ יצרו מענים מותאמים למחנכות הכיתה ובתשפ"ד הצטרפו עוד 15 מרכזי פסג"ה הלוקחים חלק בתכנית.

תפריט
אפשר לעזור?