מודל רשותי

על התוכנית

בשנת תשפ"ב הוקמה בחדרה ובשדרות תוכנית עירונית חדשנית בת 3-5 שנים שנועדה לעצב יחד עם רשויות מקומיות תפיסה ופעילות להגברת שוויון הזדמנויות ומיצוי פוטנציאל במרחב המוניציפאלי, תוך שילוב משמעותי של מחנכות כיתה במאמץ זה.

בשנת תשפ"ג הצטרפו למודל הרשותי הרשויות בת ים ובית שאן.

מטרות התוכנית

  • רתימת כלל המערכת העירונית – לקדם שוויון הזדמנויות באמצעות מחנכות כיתה.
  • יצירת מודלים אפקטיביים וברי קיימא לשוויון הזדמנויות בזירה המוניציפאלית תוך התבססות על מחנכות כיתה.

עוגני התוכנית

  • פיתוח קהילות מחנכות בית ספריות וכלל עירוניות.
  • פיתוח מיזמים חדשניים ומענים ייחודיים להגברת שוויון הזדמנויות.
  • ליווי והדרכה של בתי הספר ברשות לשם השגת היעד.
  • עבודה עם המנהיגות החינוכית של העיר וכינון שולחן עירוני לאיגום כוחות לטובת הנושא.
  • התאמה ייחודית למיפוי צרכים ושאיפות של כל עיר ועיר.
תפריט
אפשר לעזור?