שלושת המודלים- תקציר

ארציות – מחוזיות

קהילות מחוזיות – בשנת תשפ"ג נפתחו יחד עם הנהלת המחוזות חיפה, צפון, דרום ות"א קהילות מחוזיות, עם דגשים ייחודיים של כל מחוז.

הקהילות הארציות הממוקמות בצפון, דרום ומרכז הארץ ובהן מחנכות מצטיינות בעלות חזון ומוטיבציה ללמוד, להתפתח, להשפיע על פיתוח הפרופסיה ועל עיצוב התפקיד.
קהילה שעוסקת בהתמודדויות משותפות, בדילמות, באתגרי התקופה ובדרכים לצלוח אותם.
כל זאת במרחב של אמון, למידה, עשייה והתפתחות.

הקהילה מאפשרת:

 • מקום לצמיחה אישית-מקצועית, ובעלת פוטנציאל להשפעה על תפיסת תפקיד מחנכת הכיתה בשנים הבאות.
 • הזדמנות ייחודית להיפגש, ללמוד ולהתפתח לצד מחנכים מכל הארץ.
 • מענה פרקטי לצרכים ואתגרים ייחודיים העולים מתוך השטח.
 • פיתוח אישי ומקצועי מבוסס חזקות.
 • מפגשי היוועצות וחשיבה עם קובעי מדיניות במשרד החינוך.
 • מסגרת ותקציב לפיתוח רעיונות לתוצרים מעשיים המקדמים שוויון הזדמנויות
 • מעטפת למידה קהילתית הכוללת: סיורים, סל מומחי תוכן, מימון פרויקטים ופיתוח תוצרים.
 • מקום משמעותי בקביעת התכנים בשותפות עם מנחה הקבוצה.

קבלה לתכנית מותנית בתהליכי מיון ומכתב המלצה ממנהל ביה"ס

בית ספריות

תכנית ראשית נמצאת במאגר התכניות בגפ"ן (מס' תכנית- 13208)

קהילות הנטועות בלב בתי הספר ופועלות מתוך החוויות המשותפות של המחנכות וצוות ההנהלה.

מטרת הקהילות הינה לייצר מרחב מאפשר ללמידה, שיתוף, עיסוק בדילמות התפקיד, התמודדויות וסוגיות אופייניות למחנכות ומחנכי הכיתה. הקהילות מייצאות מענים שאינם רק בתחום הפדגוגיה ומהוות פלטפורמה להתפתחות אישית ומקצועית של נושאות ונושאי התפקיד. בהמשך הקהילות מספקות מקום לפיתוח זהות התפקיד והפרופסיה של מחנכות ומחנכי הכיתה.

הקהילה הבית ספרית עוסקת בלמידת עמיתות ובשאלות מתוך עולמן, מהייחודיות של בית הספר וצרכיו.

 • עבודה מול שותפי התפקיד של מחנכי הכיתה
 • התמודדויות ודילמות מחיי היומיום בכיתה
 • פיתוח אישי ומקצועי
 • מהות תפקיד המחנכים, ערכים וזהות התפקיד
 • תשתיות נדרשות למימוש מיטבי של התפקיד
 • פרקטיקות מצטיינות ומתודות
 • תכנון פרואקטיבי לצמצום פערים וקידום שוויון הזדמנויות

התהליך כולל בניית קבוצה, יצירת מרחב בטוח, מרווח וגמישות לחברות וחברי הקהילה בבחירת המסגרת והתכנים, הגדרת המטרות והערכים שכל קהילה רוצה לקדם, מעטפת המאפשרת קידום שוויון הזדמנויות לתלמידים בביה"ס.

רשותיות

קהילות בית ספריות המחוברות להקשר ועשייה כלל רשותית בדגש על שוויון הזדמנויות ומיצוי פוטנציאל. פועלות כיום בחדרה ושדרות.

המהלך מובל ע"י אגף החינוך בערים ומתקיים בשת"פ עם כלל הגורמים-פיקוח, שפ"ח, פסג"ה, בלתי פורמאלי.

 • עבודה בעיר- בין 5-3 שנים (בין 60-30 שעות קהילה בשנה)
 • יצירת שפה עירונית
 • קיום פורום בעלי תפקידים
 • קיום פורום מנהלים אחת לחודש

דגש על קידום שוויון הזדמנויות בבתי הספר-הבנת המשמעות ויישום בפועל

תפריט
אפשר לעזור?