צוות ראשית

ד"ר רועי בן מנחם

מנהל מו"פ תכנית ראשית: קהילת מחנכות

איסי יצחקוב

חבר צוות מו"פ ראשית: קהילת מחנכות

טלי אבן צור

חברת צוות מו"פ ראשית: קהילת מחנכות

נתלי נחום

רכזת מו"פ ראשית-אתחלתא: קהילות מחנכות

אמיר דוד

חבר צוות מו"פ ראשית: קהילות מחנכות
תפריט
אפשר לעזור?