פריסת התוכנית: מבט ארצי

פריסת התכנית

תוכנית ראשית: קהילות מחנכות פועלת בכמה מישורים:

  • במישור המחוזי: קהילות מחנכות מחוזיות הלומדות
  • במישור הרשותי:
  • במישור הבית ספרי:

אנו פועלים ברחבי הארץ לפיתוח, יישום והטמעה של תוכניות התפתחות אישית ומקצועית מהמובילים והמתקדמים בארץ, מתוך תפישה וחזון שמחנכות הכיתה הן המשפיעות העיקריות על עתידם של ילדים.
מפת הפריסה הארצית מתארת את ההשפעה של תכנית ראשית על מחנכות ובתי ספר ברחבי הארץ, במודלים השונים.

תפריט
אפשר לעזור?