שאלון הגשת מועמדות לתכנית המחוזית בחינוך העל יסודי

הגעתם לחינוך מתוך תשוקה לעשות שינוי ולהשפיע?

ויוקרתית וביחד עם מחנכות ומחנכים מעולים נוספים- לעשות שינוי אמיתי בעולם החינוך.
  • התכנית מונחית על ידי מנחים בכירים ומנוסים
  • התכנית נותנת מענה לסוגיות רלוונטיות מתוך חיי הכיתה והמרחב הבית ספרי, כגון: אלימות, צמצום פערים,  גיל ההתבגרות, חוסן, תמיכה חברתית ורגשית, תקשורת עם הורים, ניהול כיתה ועוד. 
  • התכנית כוללת מפגש עם מומחים מעוררי השראה, הרצאות, אירועי שיא וסיורים מרתקים
  • במסגרת התכנית חברי הקהילה מפתחים תוצרים חינוכיים ליישום בשטח
  • התוכנית מוכרת לגמול השתלמות וההשתתפות בה אינה כרוכה בתשלום
  • התכנית הינה היברדית ותכלול מפגשים פיזיים, מקוונים וא-סינכרוניים
  • מיקום, ימים ושעות התוכנית – יקבע בהמשך
  • קבלה לתכנית מותנית בתהליכי מיון ומכתב המלצה ממנהל ביה"ס 

השאלון מורכב ממספר חלקים – על מנת לעבור לחלק הבא יש למלא את כל השאלות בשלב הנוכחי

תפריט
אפשר לעזור?